Friday, 25 November 2016

释放玛丽亚陈,废除《国家安全罪行(特别措施)法》! / Bebaskan Maria Chin Abdullah, Mansuhkan SOSMA! / Free Maria Chin, Abolish SOSMA!


80民间组织联合声明 要求释放玛丽亚陈,
废除 《国家安全罪行(特别措施)法》!

80民间组织于2016年11月24日在吉隆坡暨雪兰莪中华大会堂发表以下声明,要求释放玛丽亚陈,废除《国家安全罪行(特别措施)法》。
左起:Ireza(Pertubuhan Pembangunan Kebajikan Dan Persekitaran Positif Malaysia (SEED)代表)、Cheng Su Chean(吉隆坡暨雪兰莪中华大会堂代表)、Nalini(英国伦敦Article 19代表)、Dasan(Malaysian Indians Progressive Association (MIPAS)代表)、Ahmad Muziru(伊斯兰复兴前线代表)、Christopher Chong(国民醒觉运动代表)、Ho Yock Lin(妇女行动协会代表)、Noor Farida Ariffin(G25代表)、R.S. McCoy(Malaysian Physicians for Social Responsibility (MPSR)代表)、Ryan Chua(社区传播中心代表);
坐着左起:Cynthia Chin(玛丽亚陈的妹妹)、Zaid Kamaruddin(马来西亚行动方略主席兼马来西亚伊斯兰教革新组织副主席)、Shahrul Aman(净选盟2.0代主席)
On 24 November 2016, 80 civil society organizations launched the joint statement below at Kuala Lumpur and Selangor Chinese Assembly Hall.
From left, Ireza [Pertubuhan Pembangunan Kebajikan Dan Persekitaran Positif Malaysia (SEED)], Cheng Su Chean [Kuala Lumpur and Selangor Chinese Assembly Hall (KLSCAH)], Nalini (Article 19, London), Dasan [Malaysian Indians Progressive Association (MIPAS)], Ahmad Muziru [Islamic Renaissance Front (IRF)], Christopher Chong [Persatuan Aliran Kesedaran Negara (Aliran)], Ho Yock Lin [All Women’s Action Society (AWAM)], Noor Farida Ariffin (G25), R.S. McCoy [Malaysian Physicians for Social Responsibility (MPSR)], and Ryan Chua (Pusat KOMAS)
Sitting from left, Cynthia Chin (Maria Chin's sister), Zaid Kamaruddin [Gabungan Bertindak Malaysia chair and Deputy President of Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM)] and Shahrul Aman (Acting Chair of Bersih 2.0)

我们,以下联署的公民社会组织,强烈谴责凈选盟2.0主席玛丽亚陈于2016年11月18日在新的《内部安全法令》-  2012年《国家安全罪行(特别措施)法》(以下简称国安法)下被扣留长达28天。

我们重申,人民集会自由及言论自由是联邦宪法下被保障的权利。凈选盟5集会以和平形式进行,即使在集会前不断地面对红衣人的暴力及挑衅,但整个集会的进行并没有发生任何冲突事件。警方在公民社会组织及反对党领袖行使他们的宪赋权力前把他们逮捕,不但意图不良,而且是明目张胆地地滥用权力、违反联邦宪法。

我们对玛丽亚陈于国安法下的拘留表示愤慨。当国安法于2012年被通过以取代恶名昭彰、被人民大力反对而被废除的内部安全法令之时,政府向人民保证这项让警方享有庞大权力的法令将被只用于恐怖份子而“没有任何人将因其政治理念及活动被逮捕及扣留”。当时那些不听公民社会批评及通过该恶法的国会议员,现在必须负起责任。

明显的,玛丽亚陈不是恐怖份子。把国安法用于玛丽亚陈身上以阻止她领导凈选盟5集会,及之前用于凯鲁丁及郑文杰身上以阻止他们在海外针对一马公司丑闻报案,证明了当政府立法以让自身握有庞大的权力之时,他们是不会犹豫把它用来掩盖政府的贪污与滥权。

我们重申我们对于国安法下28天的长时期扣留,以及扣留者会见律师及家人的高度限制,感到忧心,并认为这明显违反国际人权法。公民与政治权利国际公约阐明,没有任何人应该被任意逮捕及扣留,任何人若因涉嫌刑事罪而被逮捕或扣留则应被即时带去会见法官或司法官员及应该享有在合理时限下的审讯或被释放。

没有司法审查及扣留者无法会见律师及家人的长达28天的扣留,只会促成扣留者面对肉体及精神酷刑的发生。

我们谴责警方拘留玛丽亚陈所用的秘密拘留所方式。秘密拘留所在任何文明社会里是完全不能被接受的。所有拘留所应该公布给公众以方便审查,以确保它们的管理根据法律规定及拘留者的权利被尊重。

因此,对于玛丽亚陈被单独囚禁在一间没有窗口及灯光24小时都在亮着牢房里,我们对她的精神及身体状况感到极度忧心。如此的扣留环境是不人道,而且在国际人权法下是一种酷刑。

我们要求马上无条件释放玛丽亚陈。

我们要求玛丽亚陈在拘留之时,会见律师及家人的权利不受限制。

我们要求政府确保玛丽亚陈被扣留时的精神及身体状况得到良好照顾,并允许玛丽亚陈在需要的时候可获得即时的医疗。

我们呼吁大马人权委员会定时到秘密拘留所探视玛丽亚陈以确保她的权利及健康受到保障。

我们呼吁总警长马上辞职以便对他的滥权行为负责,同时要求政府废除万恶的国安法。


Kenyataan Media Bersama Pertubuhan-Pertubuhan Masyarakat Madani
24 November 2016

Bebaskan Maria Chin Abdullah, Mansuhkan SOSMA!

Kami, pertubuhan-pertubuhan masyarakat madani yang berikut, mengutuk sekeras-kerasnya penahanan Pengerusi Berish 2.0, Maria Chin Abdullah, pada 18 November 2016 untuk 28 hari dibawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) yang baru – Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) (SOSMA) 2012 yang zalim. 

Kami menegaskan hak untuk berhimpun dengan aman dan hak bersuara adalah dijamin di dalam Perlembagaan Persekutuan. Perhimpunan Bersih 5 telah dijalankan secara aman tanpa sebarang kejadian yang tidak diingini walaupun menghadapi keganasan and provokasi yang berulangkali dari penyokong-penyokong baju merah sebelum perhimpunan. Tindakan polis menahan pemimpin-pemimpin masyarakat madani dan parti pembangkang sebelum mereka dapat menggunakan hak Perlembagaan mereka bukan sahaja berniat jahat, tetapi juga satu penyalahgunaan kuasa yang jelas yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. 

Kami juga teramat marah dengan pengunaan SOSMA terhadap Maria Chin Adullah. Apabila SOSMA digubalkan pada 2012 untuk menggantikan ISA yang telah dimansuhkan akibat kezalimannya dan ditentang oleh orang ramai, kerajaan member keyakinan kepada rakyat bahawa undang-undang baru ini yang memberi kuasa yang luas kepada polis hanya akan digunakan untuk melawan terroris dan “tiada  seorang  pun  boleh  ditangkap  dan  ditahan semata-mata atas kepercayaan politiknya atau aktiviti politiknya”. Ahli-ahli parlimen yang tidak mendengar kritikan-kritikan masyarakat madani terhadap SOSMA dan meluluskannya dalam parlimen perlu mengambil tanggungjawab terhadap tindakan mereka. 

Sudah jelas Maria Chin Abdullah bukan seorang terroris. Penggunaan SOSMA terhadap Maria Chin Abdullah untuk menghalangnya daripada meminpin Perhimpunan Bersih 5, dan sebelum itu terhadap Khairuddin Abu Hassan dan Matthias Chang untuk menghalang mereka daripada membuat laporan korupsi 1MDB di luar negara, telah membuktikan bahawa apabila kuasa sebegitu besar diberikan kepada kerajaan, mereka tidak akan teragak-agak unutk menggunakannya untuk menutup penyalahgunaan kuasa dan korupsi dalam kerajaan 

Kami menegaskan kerisauan kami bahawa jangkamasa penahanan yang sepangjang 28 hari dibawah SOSMA dengan akses terhad terhadap peguam dan ahli-ahli keluarga adalah satu pelanggaran hak asasi manusia yang jelas dibawah undang-undang hak asasi manusia antarabangsa. Perjanjian Antarabangsa mengenai Hak Sivil dan Politik memperuntukan bahawa tiada seorang pun boleh ditangkap dan ditahan sewenang-wenangnya, dan sesiapa yang ditangkap dan ditahan untuk kesalahan jenayah perlu dibawa dengn segera ke hadapan seorang hakim atau pengawai kehakiman yang diberi kuasa di bawah undang-undang untuk melaksanakan kuasa kehakiman dan mendapat penghakiman dalam satu jangkamsa yang munasabah ataupun dibebaskan. 

Penahanan sepanjang 28 hari tanpa pengawasan kehakiman dan akses kepada peguam dan ahli-ahli keluarga yang amat terhad hanya akan menyumbang kepada berlakunya tindakan penderaan secara mental atau fizika atau kedua-duanya.  

Kami mengutuk penggunaan tempat penahanan rahsia oleh pihak polis dalam penahanan Maria Chin Abdullah/. Penggunaan tempat penahanan rahsia tidak boleh diterima dalam mana-mana masyarakat yang bertamadun. Semua tempat penahanan perlu disenaraikan secara terbuka dan boleh diawasi oleh orang ramai untuk memastikan pengendaliannya mengikut undang-undang dan hak-hak mereka yang ditahan.    

Oleh yang demikian, kami amat risau dengan keadaan mental and fizikal Maria Chin Abdullah yang dikurung secara persendirian dalam satu bilik penahanan tanpa apa-apa tingkap dan lampu sentiasa terbuka secara 24 jam. Keadaan penahanan sebegini adalah tidak berperikemanusiaan dan merupakan satu bentuk penderaan dibawah undang-undang hak asasi manusia antarabangsa. 

Kami menuntut Maria Chin Abdullah dibebaskan dengan segera tanpa sebarang syarat.

Kami menuntut Maria Chin Abdullah diberi akses kepada peguam dan ahli-ahli keluarga tanpa sekatan semasa beliau dibawah penahanan.

Kami menuntut pihak berkuasa untuk mempelihara dan memastikan Maria Chin Abdullah dalam keadaaan mental dan fizikal yang baik semasa dalam penahanan dan beliau diberikan perkhidmatan perubatan dengan segera jikalau keadaan memerlukan. 

Kami meminta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) untuk melawat Maria Chin Abdullah di tempat penahanan rahsia secara berkala untuk memastikan hak dan kesihatan beliau dalam keadaan yang baik. 

Kami mendesak Ketua Polis Negara untuk bertindak dengan professional dan telus dalam melaksanakan undang-undang dan menuntut kerajaaan memansuhkan SOSMA.


Civil Society Joint Statement
24 November 2016

Free Maria Chin, Abolish SOSMA!

We, the undersigned civil society organizations, strongly condemn the detention of the chairperson of Bersih 2.0, Maria Chin Abdullah, on 18 November 2016 for 28 days under the new Internal Security Act (ISA) – the draconian Security Offence (Special Measures) Act 2012 (SOSMA). 

We reiterate that the right to freedom of peaceful assembly and freedom of expression of the people are guaranteed by the Federal Constitution. The Bersih 5 rally had been very peaceful and conducted without any untoward incidents despite repeated violence and provocation from the red shirts before the rally. The act of the police in arresting leaders of civil society movements and opposition parties before they could exercise their constitutional rights is not only mala-fide, but also a blatant abuse of powers in violation of the Federal Constitution. 

We are further outraged with the use of the draconian SOSMA against Maria Chin Adullah. When SOSMA was legislated in 2012 to replace the infamous ISA which was abolished after widespread opposition from the people, the government assured the public that the new legislation that gave extensive powers to the police would only be used against terrorists and that “no person shall be arrested and detained for his or her political beliefs and activities.” Those members of parliament that ignored the criticism of the civil society and passed the law should now be held accountable. 

Clearly, Maria Chin Abdullah is no terrorist. The use of SOSMA against Maria Chin Abdullah to stop her from leading the Bersih 5 rally, and previously against Khairuddin Abu Hassan and Matthias Chang to stop them from lodging complaints of corruption in 1MDB overseas, have proven that when such a powerful legislation is given to the government, it will not hesitate to use it to cover-up the abuse of powers and corruption in the government. 

We reiterate our concerns that the prolonged 28 days of detention under the SOSMA with limited access to legal representation and family is a blatant violation of international human rights laws. The International Covenant on Civil and Political Rights provides that no one should be subject to arbitrary arrest and detention and that anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to be released.

The 28 days of prolonged detention without judicial oversights such as disallowing the detainees to have access to lawyers and family members will only facilitate the practice of torture, either mental or physical or both. 

We condemn the use of a secret detention place by the police in detaining Maria Chin. The use of secret detention center is totally unacceptable in a civilized society. All detention centers must be made public and subject to public scrutiny to ensure that they are operated in accordance to the law and the rights of the detainees. 

We are therefore extremely concerned with the mental and physical wellbeing of Maria Chin Abdullah who is being held in solitary confinement in a cell with no windows and where the lights are kept on for 24 hours. Such detention environment is inhumane and constitutes a form of torture under international human rights laws. 

We demand the release of Maria Chin Abdullah immediately and unconditionally. 

We demand that Maria Chin Abdullah have unlimited access to lawyers and her family members whilst she is still under detention

We demand that the authorities preserve and ensure the mental and physical wellbeing of Maria Chin Abdullah while in detention and that she is accorded prompt medical treatment when required.

We call on the National Human Rights Commission to visit Maria Chin Abdullah regularly at the secret detention place to ensure her rights and wellbeing.

We call upon the Inspector General of Police to be more professional and transparent to uphold the law and demand the government to abolish the draconian SOSMA.

联署的公民社会组织 / Pertubuhan-pertubuhan yang menyokong kenyatan bersama / This statement is endorsed by the following civil society organisations:

1. Akademi Belia 
2. All Women’s Action Society (AWAM) 妇女行动协会
3. Anak Muda Sarawak (AMS) 砂拉越青年之子
4. Angkatan Warga Aman Malaysia (WargaAMAN)
5. Article 19, London, United Kingdom
6. Association of Women Lawyers (AWL) 妇女律师协会
7. Baramkini当今峇南
8. Bersih Sibu 诗巫凈选盟
9. Center for Orang Asli Concerns (COAC) 原住民关怀中心
10. The Centre to Combat Corruption & Cronyism (C4)
11. Council of Churches of Malaysia (CCM) 
12. ENGAGE 愿景工程
13. G25 
14. Greenfriends Sabah 沙巴绿色之友
15. Institut Kajian Dasar (IKD)
16. Islamic Renaissance Front (IRF) 伊斯兰复兴前线
17. Japan Graduates Association,Malaysia (JAGAM) 马来西亚留日同学会
18. Jaringan Orang Asal SeMalaysia (JOAS)马来西亚原住民网络
19. Jaringan Rakyat Tertindas (JERIT)
20. Jawatankuasa Bertindak Kuala Lumpur Tak Nak Insinerator吉隆坡不要焚化炉行动委员会
21. Jihad for Justice 
22. Johor Yellow Flame (JYF) 柔南黄色行动小组
23. Kuala Lumpur and Selangor Chinese Assembly Hall (KLSCAH) 吉隆坡暨雪兰莪中华大会堂
24. Kuen Cheng Alumni Association 坤成校友会
25. Kumpulan Aktivis Mahasiswa Independen (KAMI) 独立学生份子组织
26. LLG Cultural Development Centre (LLG) 林连玉基金
27. Malaysians Against Death Penalty and Torture (MADPET)
28. Malaysian Indians Progressive Association (MIPAS)
29. Malaysian Indians Transformation Action Team (MITRA)
30. Malaysian Network of Engaged Buddhists马来西亚入世佛教网络
31. Malaysian Physicians for Social Responsibility (MPSR)
32. Malaysia Youth & Students Democratic Movement (DEMA) 马来西亚青年与学生民主运动
33. Malaysian Youth Care Association (PRIHATIN)
34. Mama Bersih 凈选盟母亲团
35. Muslim Professionals Forum (MPF)穆斯林专业论坛
36. National Indian Rights Action Team (NIAT) 全国印裔权益行动组织
37. Negeri Sembilan Chinese Assembly Hall (NSCAH) 森美兰中华大会堂
38. One Race – Human Race
39. Oriental Hearts and Mind Study Institute (OHMSI) 
40. Partners of Community Organizations in Sabah (PACOS Trust) 沙巴社区伙伴信托组织
41. Pemuda Sosialis 社会主义青年
42. People Welfare And Rights Organisation (POWER)
43. Perak Women for Women Society (PWW)
44. Persatuan Aliran Kesedaran Negara (Aliran) 国民醒觉运动
45. Persatuan Alumni PBTUSM Bahagian Utara北马理华同学会
46. Persatuan Alumni PBTUSM Kuala Lumpur dan Selangor 隆雪理华同学会
47. Persatuan Bekas Siswazah Universiti dan Kolej di China, Malaysia(LiuHua) 马来西亚留华同学会
48. Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor (EMPOWER)
49. Persatuan Masyarakat Sel dan Wilayah Persekutuan (PERMAS) 雪隆社区协会
50. Persatuan Meditasi Prajna Kuala Lumpur & Selangor 般若学舍
51. Persatuan Penganut Buddha Bodhi Kuala Lumpur (PPBBKL)  吉隆坡菩提工作坊
52. Persatuan Rapat Malaysia (RAPAT)
53. Persatuan Sahabat Wanita, Selangor (PSWS)
54. Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) 马来西亚伊斯兰教革新组织
55. Pertubuhan Pembangunan Kebajikan Dan Persekitaran Positif Malaysia (SEED)
56. Projek Dialog 
57. Pusat KOMAS社区传播中心
58. Raub Ban Cyanide Action Committee (BCAC) 劳勿反山埃委员会
59. Sabah Women's Action Resource Group (SAWO)
60. Sahabat Rakyat 人民之友
61. Sarawak Access (SACCESS)
62. Save Open Space, Kota Kinabalu, Sabah
63. Saya Anak Bangsa Malaysia (SABM) 马来西亚之子
64. The Society for the Promotion of Human Rights (PROHAM)
65. Student Progressive Front USM 理大前进阵线
66. Student Progressive Front UUM 北大前进阵线
67. Sunflower Electoral Education Movement (SEED) 向日葵选举教育运动
68. Sisters in Islam (SIS) 伊斯兰姐妹
69. SUARAM Malaysia大马人民之声
70. Tenaganita
71. Teoh Beng Hock Trust for Democracy赵明福民主基金会
72. Tindak Malaysia (TM) 行动大马
73. USM Tionghua Language Society 理科大学华文同学会
74. We Are Malaysians
75. Women’s Aid Organisation (WAO)
76. Women’s Centre for Change (WCC)
77. Women Development Organisation of Malaysia PJ branch
78. Writer Alliance for Media Independence (WAMI) 维护媒体独立撰稿人联盟
79. Vajrayana Buddhist Council of Malaysia 
80. Young Buddhist Association of Malaysia (YBAM) 马佛青

0 comments:

通告 Notification


成立18周年纪念,9月21日举办论坛

我们决定举办“‘509改朝换代’马哈迪当政,民主改革运动前进抑或倒退?”论坛与自由餐会,作为我们今年(2019年)纪念人民之友成立18周年的活动内容。以下4名专人欣然接受作为论坛的主讲人:
  • 兴权会2.0领导乌达雅古玛 (P. Uthayakumar)
  • 人权律师西蒂卡欣 (Siti Kasim)
  • 自由撰稿人及评论人唐南发(Josh Hong)
  • 媒体工作者及评论人蓝志锋(Lum Chih Feng)
4名主讲人将针对论坛主题分别出具论文,发表讲话,并回答现场问题。我们会在论坛过后,将主讲人的专题文章和讲话视频,上载到人民之友部落格(sahabatrakyatmy.blogspot.com),供公众阅览。我们希望通过此论坛激发更多的民主党团领导、学者、各阶层人士,共同为我国民主改革运动做出更大的努力和贡献。

论坛举办日期:2019年9月21日(星期六),时间:下午2:00—5:30时分,地点:柔佛古来,新国泰餐馆。论坛结束后才进行简单的自由餐会,同时进行互相交流。我们欢迎关心我国政治发展的公众人士前来聆听论坛主讲人的演讲并参加自由餐会(入场免费,但请事先报名参加,以便准备食物。有意参加者请填上表格https://forms.gle/SWbjEaiwNikEUiKF6或联系以下负责人)。

9月9日张贴一篇具参考价值英译文章

我们已在今年9月9日(成立纪念日)这天,发表人民之友秘书处委派人员翻译的一篇新加坡前工会领袖庄明湖2013年所撰写的《廿世纪六十年代新加坡左派工运遭遇问题探索(续篇)》(原是华文版)的英文译稿,作为人民之友18周年纪念的一个献礼——提供一个新马人民反殖独立运动遭遇敌人从内部破坏的历史殷鉴,为在9月21日举行的论坛所探索的现实课题,增添一份具有启示意义的参考材料。

“人民之友”是一个着重促进我国民主人权运动的思想交流平台。人民之友工委会都是义务的自愿工作者,我们坚持独立自主的立场,我们采取自力更生、节约苦干的方针,为推动我国民主人权运动朝向正确方向发展而奋斗。我们欢迎“有心人”赞助我们的这项活动及其他工作,有意赞助者请联系:

(1)朱信杰 017-7721511
(2)钟立薇 012-7177187
(3)吴振宇 013-7778320


Forum to be held on 21 September in commemoration of 18th anniversary

We will be organising “Mahathir returns to power after regime change in the 14th General Election, A progression or regression of the democratic reform movement?” forum cum buffet in commemoration of our 18th Anniversary. The following 4 experts have accepted the invitation to become our panel speakers:
  • P. Uthayakumar – Leader of Hindraf 2.0
  • Siti Kasim – Human rights lawyer
  • Josh Hong - Freelance writer and commentator
  • Lum Chih Feng – Media worker and commentator
All 4 panel speakers will present papers, deliver speeches and answer questions on the theme of the forum. After the event, we will also be uploading the paper and video of the speeches of the panel speakers to Sahabat Rakyat blog(sahabatrakyatmy.blogspot.com)as reference material for the public. Through this forum, we hope to inspire more leaders of democratic parties, organisations, scholars and peoples of all walks of life to make more contribution to the democratic reform movement of our country.

Particulars of the event are as follows:
Date: 21 September 2019 (Saturday)
Time: 2:00pm – 5:30pm
Venue: Cathay Restaurant Kulai, Johor
Buffet will start upon the completion of the forum, concurrent with the sharing session
. We welcome all who are concerned with the political developments in Malaysia to attend this event and join the buffet meal. (Admission is free, but please register in advance so that we can make necessary arrangement for food. If you are interested, please fill in https://forms.gle/SWbjEaiwNikEUiKF6or contact person in charge below)

9 September - Published the English rendition of an article of value for reference

On 9 September this year (the actual day of our anniversary), we had published an English rendition of the "Probing into the sufferings of Singapore's left-wing labour movement in the 1960s (Part II)" originally written in Chinese by Chng Min Oh, a former trade union leader in Singapore on Sahabat Rakyat blog, as a gift of our anniversary. This English rendition was translated by personnel delegated by the Secretariat of Sahabat Rakyat. This article provides a historical lesson learned about the destruction bore from within of the anti-colonial independence movement of the people of Malaya and Singapore plotted by the enemy, and constitutes revelatory reference material to the realistic issues that this coming forum is probing into.

Sahabat Rakyat is an ideological exchange platform that focuses on promoting democratic human rights movement in our country. All committee members of Sahabat Rakyat are volunteers. We adhere to the stance of being independent and autonomous, we adopt the principle of being self-reliant, thrifty and hard work, and strive to promote the development of the democratic human rights movement toward the right direction.
We welcome those who are generous hearted to sponsor this event and other work that we carry out. For those who are interested to sponsor, please contact:

(1)Choo Shinn Chei 017-7721511
(2)Cheng Lee Whee 012-7177187
(3)Ngo Jian Yee 013-7778320


此外,现居新加坡的庄明湖已将他在《人民之友》发表的《20世纪60年代新加坡左派工运问题探索》(正篇)一文的英文译稿传送到编辑部,因原文中所述人物的姓名或者是党团工会组织的全称或简称,在译文中尚未解决或有待查证,需要一些时日来完成——人民之友工委都是自愿挤出时间来进行工作的,因而无法很快完成。经过一番努力,我们终于在9月30日刊出,为我们的17周年纪念增添光彩!

值得在此一提的是,庄文所述的20世纪60年代新加坡工运遭遇问题(除了遭受来自外部的镇压,还要遭遇来自内部的破坏)的见解,或许能为一些读者(特别是不谙华文和不懂新马历史的读者)思考马来西亚民主改革运动在当前阶段面临马哈迪主义复辟的问题,提供一个历史殷鉴,或者是一个新的启示。


Malaysia Time (GMT+8)