Tuesday, 10 May 2016

Memorandum 16 Organisasi Kepada Menteri Dalam Negeri: Kekalkan Moratorium Terhadap Pekerja Migran Baru Struktur Semula Pasaran Buruh Negara Kita

Memorandum 16 Organisasi Kepada Menteri Dalam Negeri
Kekalkan Moratorium Terhadap Pekerja Migran Baru
Struktur Semula Pasaran Buruh Negara Kita

9hb Mei 2016


YB Dato' Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi,

Kami, beberapa buah kumpulan NGO, Kesatuan Pekerja dan Parti Politik, mengemukakan Memorandum ini untuk memohon –

1. Moratorium terhadap pembawaan pekerja migran baru ke Malaysia diteruskan buat masa ini.

2. Sekatan-sekatan yang menghalang pekerja migran tanpa dokumen (PMTD) tampil ke hadapan untuk proses pemutihan dikenalpasti dan dimansuhkan. Antara sekatan yang menghalang proses pendaftaran PMTD adalah:
a. Kehilangan paspot ataupun paspot tamat tempoh
b. Ketiadaan permit masuk asal
c. Tempoh masa PMTD itu telah berada di Malaysia melebihi suatu tempoh
d. Penglibatan syarikat swasta dalam pengurusan proses pendaftaran dan penggajian semula menyebabkan kos terlampau mahal
e. Ramai majikan yang sekarang menggaji PMTD sebenarnya tidak layak menggaji pekerja migran disebabkan saiz dan modal syarikat
f. Ada banyak syarikat lain yang beroperasi sebagai pembekal buruh yang hanya menjadi majikan di atas kertas sahja.

3. Penangguhan operasi menangkap PMTD buat masa ini. Kerana jika operasi berlangsung, PMTD takut datang ke Pejabat Imigresen untuk mendaftarkan diri.

4. Mengkaji sebab-sebabnya begini ramai pekerja migran menjadi PMTD, dan mengambil langkah untuk mengatasi sebab-sebab ini.

5. Mengambil langkah untuk memobilisasikan pekerja tempatan untuk berkerja di kilang-kilang dan juga majikan yang lain.
 

Kehadiran 5.5 juta pekerja migran menjejaskan ekonomi golongan B40 kita!

Sepertimana diketahui umum, pada takat ini lebih daripada 5.5 juta pekerja migran berada di negara kita – 2.3 juta dengan dokumen yang sah, dan bakinya tanpa dokumen yang sah, walaupun ramai daripada golongan kedua datang mengikut saluran yang sah tetapi oleh kerana dianiayayi oleh ajen ataupun majikan melarikan diri dan berkerja sebagai Pekerjan Migran Tanpa Dokumen (PMTD).

Kehadiran 5.5 juta pekerja migran di negara kita menjejaskan ekonomi golongan B40 (bottom 40%) kita seperti berikut
- B40 kita menghadapi masalah mencari kerja kerana majikan lebih suka mengupah pekerja migran kerana pekerja migran boleh dibuli, dinafi bayaran overtime yang sah dan sebagainya. Inilah punca utama pengangguran tersembunyi (hidden unemployment) di kalangan B40 kita.
- Pekerja tempatan kehilangan kekuatan untuk merunding dengan majikan terhadap gaji, environmen kerja dan terma kerja yang lebih munasabah. Adalah amalan biasa majikan untuk mencabar pekerja tempatan untuk letak jawatan dan cari kerja di tempat lain jika mereka tidak suka terma.
- Pengangguran di kalangan B40 kita, dan penghantaran sebahagian besar pendapatan pekerja migran ke negara asal mereka (Lebih daripada RM 35 bilion tahun lalu!) memperlemahkan pasaran tempatan. Ini menjejas peniaga-peniaga kecil kita di kampong, pasar malam, pasar tani, gerai bandar dan sebagainya.

Ramai Majikan IKS suka mengupah PMTD kerana dapat menjimatkan kos buruh.

Pekerja migran tanpa dokumen (PMTD) adalah terperangkap. Ramai antara mereka datang sebagai pekerja migran yang sah tetapi kerana ditekan dan dianiayayi oleh majikan “sah” mereka, dan oleh kerana mereka tiada saluran untuk mengadu dan memohon keadilan, tiada jalan selain melarikan diri untuk mencari kerja dengan majikan lain. Ramai pekerja migran kehilangan paspot pada takat ini kerana biasanya paspot perkeja migran dipegang oleh majikan.

Majoriti di kalangan mereka tidak boleh pulang ke negara asal mereka sebelum mereka berjaya menghantar balik sejumlah wang yang mencukupi untuk selesaikan hutang-hutang yang mereka telah ambil untuk datang ke Malaysia.

Oleh kerana ini, mereka terpaksa menerima apa sahja gaji, terma kerja dan penginapan yang diberi oleh majikan. Mereka tidak dapat mengadu jika gaji tidak dibayar sepenuhnya ataupun langsung tiada bayaran overtime. Hendak mengadu ke mana? Mereka adalah tanpa dokumen dan boleh dimasukkan ke dalam lokap!

Ini bererti B40 kita terpaksa menerima terma yang diterima oleh PMTD jika B40 kita ingin dapat kerja kontrak ataupun di IKS.

Oleh kerana kesengsaraan yang dialami oleh PMTD dan juga B40 negara kita, amalan mengupah PMTD harus dihentikan dengan tegas. Menangkap dan menjatuhkan hukuman sebat terhadap PMTD bukan caranya mengendalikan masalah ini. Kerajaan harus bertindak tegas terhadap majikan yang mengupah PMTD. Jika beberapa orang pihak majikan dimasukkan penjara atas kesalahan mengupah PMTD, barulah amalan mengambil PMTD sebagai pekerja dapat dikawal.


Pengendalian kemasukan Pekerja Migran harus dikaji semula.

Tidak boleh dinafikan bahawa pada takat ini ekonomi negara kita memerlukan tenaga kerja migran. Tetapi jumlah yang perlu adalah lebih kurang 2.5 juta sahja. Lambakan (over-supply) yang kita hadapi sekarang berpunca daripada 3 faktor

a/ Ketamakan agen-agen besar yang ingin mengaut keuntungan lumayan daripada komisyen, fi dan bayaran lain daripada pekerja migran. Kontraktor buruh adalah juga penyumbang besar pada masalah lambakan pekerja migran. Mereka membawa masuk terlalu ramai pekerja migran dan oleh kerana tidak memberi peluang kerja yang mencukupi, sebahagian daripada pekerja migran ini terpaksa melarikan diri dan cari kerja sebagai PMTD.

b/ Pihak majikan yang menolak permohonan pekerja tempatan supaya dapat menjimatkan kos buruh dengan membuli pekerja migran dan mengelak daripada membayar caruman KWSP. (Inilah sebabnya kami menyaksi perkerja migran di banyak hotel, stesyen minyak, kedai 7-11, dll majikan. Orang tempatan mahu kerja tetapi majikan lebih berminat mengambil pekerja migran.)

c/ Ketiadaan jalan yang berkesan untuk pekerja migran mendapat keadilan jika bermasalah di tempat kerja. Ini yang menyebabkan mereka menjadi PMTD.

Ketiga factor ini memerlukan penglibatan Kementerian Sumber Manusia (KSM) untuk diatasi. KSM harus menjalankan kempen berterusan untuk mendaftarkan rakyat tempatan yang berminat dapat kerja. Sesiapa majikan yang ingin memohon membawa pekerja migran baru ke Malaysia harus dapat kelulusan KSM. Kerja itu harus ditawar pada orang tempatan dahulu, dan pihak KSM harus memantau untuk memastikan tawaran ini dilakukan secara ikhlas dan bukan sekadar mematuhi syarat sahja.

Syarikat-syarikat kontraktor buruh harus dimansuhkan. Mana-mana majikan (kilang, pembinaan ataupun ladang) yang ingin membawa masuk pekerja migran harus bertanggungjawab untuk memberi kerja yang mencukupi dengan terma yang munasabah.


Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia harus mengambil langkah untuk melindungi hak pekerja migran

Pada kami, golongan kumpulan yang membawa Memorandum ini, adalah amat jelas bahawa jika amalan membuli pekerja migran dibiar berterusan, pekerja tempatan di kalangan B40 juga akan mengalami kesan negatifnya. Antara langkah yang harus dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia adalah

a. Memansuhkan halangan untuk proses memutihkan Pekerja Migran Tanpa Dokumen (PMTD) yang berlangsung sekarang.

b. Mewujudkan saluran yang berkesan untuk pekerja migran mengadu jika dianiayayi oleh majikannya. Pada takat ini pekerja migran yang mengadu dibuang kerja, dipotong permit dan dihantar balik ke negara asal. Pekerja migran yang mahu membawa majikannya ke Mahkamah Buruh harus memohon untuk Pas Khas yang tidak senang untuk diperolehi. Jika dapat Pas Khas pun, adanya syarat tidak boleh kerja dengan majikan yang lain.

c. Memakai sebahagian daripada levi yang dikutip daripada pekerja migran untuk menggaji juru-juru bahasa di Pejabat Buruh dan di KDN yang boleh bantu pekerja asing mengadu dan menuntut hak asasi mereka (dan juga membiayai kos rawatan kesihatan mereka di Hospital Kerajaan).


Kerajaan harus mengambil langkah-langkah berkesan untuk membantu rakyat Malaysia mendapatkan kerja.

Pada takat ini beratusan ribu rakyat kita di bandar dan juga di luar bandar tidak dapat kerja penuh masa. Ramai penoreh getah dan mereka yang “kerja kampong” hanya dapat peluang bekerja 3 kali seminggu. Ramai orang pemuda kita tidak dapat kerja kerana ramai majikan termasuk kedai 7-11, hotel, stesyen minyak dll, pilih jalan senang (dan murah) dan mengupah pekerja asing.

Kerajaan kita harus memainkan peranan untuk memobilisasikan pekerja tempatan untuk berkerja di kilang dan di sektor perkhidmatan. Antara langkah yang harus dilakukan olerh kerajaan adalah –

1. Teruskan Moratorium terhadap pekerja migran baru. Kekurangan tenaga pekerja asing akan mendorong majikan mencari pekerja tempatan.

2. Menggalak pekerja tempatan melalui iklan.

3. Menggalak majikan membekalkan pengangkutan supaya pekerja tempatan termasuk pekerja wanita dapat pergi ke tempat kerja.

4. Menasihat majikan menawarkan shif  8 jam dan bukan shif 12 jam. Pekerja tempatan mempunyai tanggungjawab rumahtangga. Mereka tidak boleh kerja 12 hingga 14 jam sehari. Overtime boleh ditawar dari masa ke semasa tetapi tidak boleh dipaksa ataupun dijadikan amalan harian.


Mengutamakan golongan B40! Jangan akur pada agen pekerja migran besar dan kaum majikan.

Memang Malaysia memerlukan pekerja migran pada takat ini. Tetapi jumlah yang perlu adalah kurang pada 2.5 juta. Situasi sekarang di mana 5.5 juta berada dalam negara kita sedang memberi tekanan ekonomi pada rakyat tempatan terutama sekali B40 kita.

Sudah tentu agen-agen besar yang mengendalikan pengimpotan pekerja migran akan berlobi kuat untuk pemansuhan moratorium. Sudah tentu kaum korporat akan keriau-keriau bahawa busines mereka tidak dapat diteruskan jika pekerja migran baru tidak dibawa masuk dengan kadar segera.

Tetapi hakikatnya adalah negara kita sedang mengalami lambakan pekerja migran. Situasi ini membolehkan pihak majikan menjimatkan kos buruh dan membawa untung lumayan pada agen-agen buruh besar. Tetapi B40 kita terjejas oleh keadaan yang wujud sekarang.

Kami berharap kerajaan kita akan mengambil berat terhadap masalah yang dihadapi oleh golongan B40 kita dan melaksanakan syor-syor dalam Memorandum ini.


Terima kasihEndorsed by

ALIRAN
Blind Spot
Jaringan Rakyat Tertindas (JERIT)
KL-Selangor Chinese Assembly Hall Womens Section
Malaysian Trade Union Congress (MTUC)
North-South Initiatives
Paper and Paper Products Manufacturing Employees Union
Parti Amanah
Parti KeAdilan
Parti Sosialis Malaysia (PSM)
Projek Dialog
Sahabat Rakyat
Sahabat Wanita
Saya Anak Bangsa Malaysia (SABM)
Tenaganita
Women Development Organisation of Malaysia, PJ New Town Branch

0 comments:

Post a Comment

通告 Notification

人民之友 对我国第14届大选意见书
(华 巫 英)3种语文已先后贴出

作为坚守“独立自主”和“与民同在”的立场的一个民间组织,人民之友在今年9月24日对即将来临的第14届全国大选投票,发表了一篇以华文书写的“意见书”,题为:投票支持"反对国家伊斯兰化的候选人": 反对巫统霸权统治!莫让马哈迪帮派"复辟"!

这篇意见书的英文译稿(标题是:Vote for “candidates who are against State Islamisation”: Oppose UMNO hegemonic rule! Prevent “the return to power of Mahathir’s faction”!)已于10月22日张贴在本部落格。马来文译稿(标题是:Undilah "calon yang membantah pengislaman negara": Menentang pemerintahan hegemoni UMNO! Mencegah puak Mahathir kembali kepada kuasa!)也已接着在11月13日在此贴出。

此外,人民之友也将通过电子邮件、微信、WhatsApp等方式,尽可能向全国各民族、各阶层、各行业、各宗教的团体和个人,传送我们的这份“意见书”供参考。我们欢迎跟我们对第14届大选的立场和见解一致的团体和个人,将这份“意见书”传送到更多的人手中去!

我们希望,我们在意见书内所表达的第14届大选的立场和观点,能够准确而又广泛地传播到我国各民族、各阶层的人民群众中接受考验,并接受各党派在这次全国大选斗争和今后实践的检验。


Pandangan Sahabat Rakyat terhadap PRU14 telah diterbitkan dalam tiga bahasa (Melayu, Cina dan Inggeris)

Sebagai sebuah pertubuhan masyarakat yang berpendirian teguh tentang prinsip "bebas dan berautonomi" dan “sentiasa berdampingan dengan rakyat jelata”, Sahabat Rakyat telah menerbitkan kenyataan tentang pandangan kami terhadap Pilihan Raya Umum ke-14 yang bertajuk "Undilah calon yang menentang Pengislaman Negera: Menentang pemerintahan hegemoni UMNO! Jangan benarkan puak Mahathir kembali kepada kuasa! " (投票支持"反对国家伊斯兰化的候选人": 反对巫统霸权统治!莫让马哈迪帮派"复辟"!)dalam Bahasa Cina pada 24hb September 2017.

Penterjemahan Bahasa Inggeris kenyataan tersebut yang bertajuk Vote for “candidates who are against State Islamisation”: Oppose UMNO hegemonic rule! Prevent “the return to power of Mahathir’s faction”! telah diterbitkan dalam blog kita pada 22hb Oktober 2017 manakala penterjemahan Bahasa Melayu telah diterbitkan pada 13hb November 2017.

Selain daripada itu, Sahabat Rakyat juga akan menyebarkan kenyataan ini seluas mungkin kepada pertubuhan dan individu semua bangsa, strata, profesyen dan agama seluruh Negara melalui email, wechat, whatsApp dan pelbagai saluran lain. Kami amat mengalu-alukan pertubuhan dan individu yang berpendirian dan pandangan sama dengan kami untuk turut menyebarkan kenyataan ini kepada lebih ramai orang!

Kami berharap pendirian dan pandangan kami berkenaan pilihan raya kali ini yang dinyatakan dalam kenyataan tersebut dapat disebarkan dengan tepat dan meluas untuk diuji dalam kalangan rakyat semua bangsa semua strata sosial melalui penglibatan mereka dalam amalan pelbagai parti politik dalam pertempuran pilihan raya umum kali ini mahupun amalan masa depan.


The Chinese, English and Malay renditions of Sahabat Rakyat’s opinions about GE14 have been published consecutively

As an NGO which upholds “independent and autonomous” position and "always be with the people" principle, on 24 September 2017, Sahabat Rakyat had released a Chinese-written statement of views with regard to the voting in the upcoming 14th General Election, entitled “Vote for candidates who are against State Islamisation: Oppose UMNO hegemonic rule! Prevent the return to power of Mahathir’s faction!” (投票支持"反对国家伊斯兰化的候选人": 反对巫统霸权统治!莫让马哈迪帮派"复辟"!)

The English rendition of this statement entitled "Vote for “candidates who are against State Islamisation”: Oppose UMNO hegemonic rule! Prevent “the return to power of Mahathir’s faction”!" and the Malay rendition entitled "Undilah "calon yang membantah pengislaman negara": Menentang pemerintahan hegemoni UMNO! Mencegah puak Mahathir kembali kepada kuasa!" had been released on 22 October and 13 November respectively.

Apart from that, Sahabat Rakyat will also make every effort to disseminate this statement as widely as possible to organizations and individuals of all ethnic groups, religions and all walks of life throughout the country via email, WeChat, WhatsApp and other channels. We welcome organizations and individuals with the same position and views to spread this statement to more people!

We hope that our position and views pertaining to the upcoming General Election expressed in the statement will be accurately and widely disseminated and also examined by the popular masses of various ethnicity and social strata through their involvement in the struggle of the 14th General Election carried out by various political parties and their practices in all fields in future.

Malaysia Time (GMT+8)