Thursday, 1 May 2014

DEKLARASI MEI 1, 2014 CUKAI GST ; BANTAH SAMPAI TUMBANG ! 2014年五一劳动节宣言 坚决反对消费税!

DEKLARASI MEI 1, 2014
CUKAI GST ; BANTAH SAMPAI TUMBANG !
2014年五一劳动节宣言
坚决反对消费税!Tahun 2014: Tahun Bantah Cukai GST iaitu Cukai Barangan dan Perkhidmatan. Kerajaan BN telah meluluskan Akta Cukai GST walaupun rakyat telah berulang kali membantah perlaksanaan Cukai GST ini.

Di Malaysia hanya 15% rakyat sahaja yang membayar cukai pendapataan, dan 38% rakyat masih menerima gaji dibawah paras kemiskinan iaitu RM860 , serta pelaksanaan Gaji Minima RM900 masih menjadi dilemma. Malah, menurut Gabenor Bank Negara Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz, hutang seisi rumah di Malaysia adalah 83% daripada KDNK dan yang tertinggi di Asia berbanding dengan Singapura 67% dan Hongkong 58%. Dalam keadaan ini, apakah nasib rakyat jika Cukai GST dilaksanakan?

Cukai GST akan menyebabkan semua harga barangan dan perkhidmatan akan naik, walaupun kerajaan menjustifikasikan ada 40 jenis barangan asas tidak akan naik harga. Ini kerana, sebelum sesuatu barang sampai kepada pengguna, ia melalui banyak proses penyedian, semua proses penghasilan melibatkan pembayaran cukai GST. Ini secara tidak langsung akan menaikkan harga pada barangan pengguna pada akhirnya.

Rakyat Malaysia khususnya pekerja yang merupakan 99% akan tetap merana akibat Cukai GST ini walaupun kerajaan memberi alasan-alasan yang tidak munasabah dalam melaksanakan cukai GST ini. Kejaraan yang pro korporat mampu mengurangkan cukai korporat dari 40% pada tahun 1980-an kepada 26% sekarang tetapi sanggup menggadaikan rakyat dengan bebanan cukai GST.

TUNTUTAN-TUNTUTAN KAMI

1. Menolak dan Batalkan CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (GST) yang memiskinkan lagi rakyat.

2. Hentikan Rundingan Trans Pasifik Partnership Agreement (TPPA). Dedahkan kandungan TPPA di Parlimen dan mendapat pandangan rakyat terhadap perjanjanjian TPPA ini.

3. Menguatkuasakan pelaksanaan 100% Polisi Gaji Minima RM900 di Semenanjung Malaysia dan RM800 di Sabah dan Sarawak dan mengkaji semula jumlah Gaji Minima ini selaras dengan kenaikan kos hidup, maka kami sarankan RM1500 Gaji Minima dilaksanakan.

4. Hak Kesatuan Sekerja – Hormati semangat keharmonian industri dengan memperkasakan kesatuan sekerja. Pihak majikan harus hentikan aktiviti menghancurkan kesatuan sekerja di Negara ini.

5. Hak Pekerja Wanita – Hentikan segala bentuk diskriminasi dan keganasan terhadap wanita. Majikan, Kerajaan dan Mahkamah perlu menegakkan hak wanita dan melaksanakan konvensyen berkaitan Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW). Hentikan gangguan seksual di tempat kerja, termasuk dengan menggubal Akta Gangguan Seksual yang komprehensif.

6. Hak Pekerja Migran – Pekerja migran harus diberikan hak yang saksama dan perlindungan yang mencukupi tetapi pengimportan pekerja migrant harus dikawal supaya tidak mengancam peluang pekerjaan pekerja tempatan. Hentikan eksploitasi – keadaan kerja yang tidak selamat, waktu kerja yang panjang, tiada latihan kemahiran, hak kesihatan tidak terjamin serta tiada perwakilan kesatuan sekerja.

7. Hak Pembelaan Pekerja Migran – Pekerja migran yang dibuang kerja harus dibenarkan berada di Malaysia dengan permit kerja sehingga kesnya didengar penuh untuk mempertahankan hak dia. Hapuskan kontradiksi prosedur antara Kementerian Sumber Manusia dan Jabatan Imigeresan.

8. Hentikan Penswastaan Perkhidmatan Asas - Air, elektrik, kesihatan, pengangkutan awam, pendidikan tidak harus diswastakan demi keuntungan. Ianya satu perkhidmatan yang harus disediakan oleh Kerajaaan.

9. Kebebasan Media – Media utama dan alternatif harus diberi kebebasan untuk memberi maklumat sebenar kepada rakyat. Maka, Akta Penerbitan dan Mesin Cetak yang menyekat kebebasan ini harus dimansuhkan.

10. Kawal Harga Barang - Kawal kenaikan harga barang dan perkhidmatan termasuk harga minyak dan berikan semula subsidi kepada rakyat.

11. Hak Pelajar – Mansuhkan AUKU dan PTPTN. Berikan pendidikan percuma kepada semua pelajar.

12. Hak Orang Asal - Iktiraf Hak Tanah Adat Orang Asal di Malaysia dan berikan hak milik kekal serta kukuhkan status tanah Rizab Orang Asli di Malaysia. Rancangan pembangunan tanah Orang Asli hendaklah berasaskan kehendak, keperluan dan aspirasi Orang Asli.

13. Alam Sekitar – Hentikan projek yang memudaratkan kesihatan rakyat Malaysia seperti Lynas, Insinerator dan laini-lain. Gunakan tenaga alternatif yang bersih dan murah.

14. Perumahan Selesa – Hentikan pengusiran paksa terhadap peneroka bandar. Skim Perumahan Rakyat pada harga yang mampu dibeli, lokasi strategik dan selesa harus diimplementasikan.

15. Mansuhkan segala undang-undang yang menindas dan mendiskriminasi rakyat, antaranya Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012, Prevention Crime Act (PCA), Akta Perhimpunan Aman (APA), Akta Rahsia Rasmi (OSA), Akta Hasutan 1948 (Sedition Act), Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas) 1985, Akta Universiti & Kolej Universiti (AUKU), dan Akta Pertubuhan

**********************************************************

2014年是反消费税年。尽管人民不断反对消费税的实行,国阵政府却在国会通过消费税法案。

目前,只有15%马来西亚公民缴付所得税,仍然有38%的人民获取低于贫穷线720令吉的薪金,而900令吉最低薪金制的实行仍然面対重重阻力。国家银行行长洁蒂.阿塔阿兹就指出,马来西亚的家庭债务占国民生产总值的83%,这跟新加坡的67%和香港的58%相比,属亚洲最高的。在这情况下,一旦实行消费税,我国人民的命运将如何?

尽管政府声称有40类的必需品不会起价,消费税还是将造成物价及服务收费上涨。这是因为某件商品在卖给消费者前,将经过多重制造过程,这些生产过程都需要缴付消费税,这将间接提高购买这些商品的最终价格。

99%马来西亚人民,尤其是工人,将因消费税而继续活在贫困当中。政府在实行消费税时给予的理由无法说服人民。亲财团的政府可以将企业税从1980年代的40%下调到现在的26%,但是却将税务负担通过消费税转嫁到人民身上。

我们的诉求

1. 反对劫贫济富的消费税。要求政府取消实行消费税。

2. 停止《跨太平洋伙伴关系协议》的谈判。在国会上公布协议内容,并征询人民关于这项协议的意见。

3. 100%执行最低薪金制(马来半岛900令吉及东马800令吉),根据生活成本的增加检讨最低薪金水平,我们建议实行最低薪金1500令吉。

4. 职工会权益 – 强化职工会,以尊重工业关系的和谐精神。雇主必须停止打击职工会的活动。

5. 女工权益 – 终止一切形式对女性的歧视与暴力。雇主、政府和法庭必须维护女性权益,并落实《消除对妇女一切形式歧视公约》。终止职场上的性骚扰,包括制定全面的性骚扰法令。

6. 移工权益 – 移工应享有平等的权益,并获得足够的保障。移工的引进应受到控制,以不影响本地工人的就业机会。停止一切剥削,包括职场环境的不安全、长时间工作、缺乏技能培训、健康权益无保障,以及没有职工会代表等。

7. 移工索赔权 – 被裁退的移工应被允许获得工作准证,在马来西亚逗留直到其诉讼完成审讯程序,以保障其权益。消除人力资源部和移民厅之间在程序上的矛盾。

8. 停止私营化基本服务 – 水供、电供、医疗、公共交通、教育等不应为了牟利而被私营化。这些都是政府有责任为人民提供的基本服务。

9. 媒体自由 – 主流媒体和另类媒体应该获得向人民传达真实信息的自由。因此,限制媒体自由的《出版与印刷法令》必须被废除。

10. 控制物价 – 控制物价(包括燃油价格)及服务收费的上涨,以及重新为人民提供津贴。

11. 学生权益 – 废除《大专法令》及国家高等教育基金,为所有学生提供免费教育。

12. 原住民权益 – 承认我国原住民的习俗地权益,让原住民享有永久权益,并巩固马来西亚原住民保留地的地位。

13. 环境生态 – 停止危害人民健康的计划,如莱纳斯稀土厂、垃圾焚化炉等。转向使用更加清洁且廉宜的替代能源。

14. 舒适房屋 – 停止强拆迫迁城市开拓者。落实价格负担得起、地点适中及环境舒适的人民房屋计划。

15. 废除一切压迫及歧视人民的恶法,包括《2012年安全犯罪(特别措施)法令》、《防止罪案法令》、《和平集会法令》、《官方机密法令》、《1948年煽动法令》、《1985年危险毒品(特别防范措施)法令》、《大专法令》及《社团法令》。

Deklarasi ini disokong oleh:
《2014年五一宣言》联署团体:

1. 淡米尔研究学院 Academy Of Tamil Studies
2. 国民醒觉运动 Aliran Kesedaran Negara (ALIRAN)
3. 马来西亚和平公民团 Angkatan Warga Aman Malaysia (WargaAMAN)
4. 只要不是巫统 Asalkan Bukan UMNO
5. 反对莱纳斯组织 Bantah Lynas
6. 当今峇南 Baramkini
7. 捍卫农民组织 Bela Tani
8. 社区行动网络 Community Action Network (CAN)
9. 原住民关注中心 Center for Orang Asli Concerns (COAC)
10. 教育、研究及发展中心 Centre of Education, Research And Development (CEDAR)
11. 儿童发展倡议 Child Development Initiative
12. 社区发展中心 Community Development Centre (CDC)
13. 马来西亚庙宇理事会 Council Of Temples Malaysia
14. 反对水坝组织 Damn the Dams
15. 马来西亚青年与学生民主运动(学运) Malaysian Youth and Students Democratic Movement (DEMA)
16. 尊严国际 Dignity International
17. 雪兰莪社区自强组织 Empower
18. 反体志 FanTIZhi1748
19. 马来西亚印裔组织联合会 Federation of Malaysian Indian Organisation (PRIMA)
20. 无限发掘 Findars
21. 要食物不要炸弹 – 吉隆坡 Food Not Bombs-Kuala Lumpur
22. 边加兰非政府组织联盟 Gabungan NGO Pengerang
23. 双溪大年工人联盟 Gabungan Pekerja Sungai Petani (GABUNG)
24. 新纪元学生前进阵线 Gerakan Mahasiswa Maju New Era
25. 东海岸学生运动 Gerakan Mahasiswa Pantai Timur (GEMPUR)
26. 争取免费教育运动 Gerakan Menuntut Pendidikan Percuma (GMPP)
27. 关心公民组织 Group Of Concerned Citizens
28. 绿色盛会 Himpunan Hijau
29. Indian Malaysian Active Generation (Image)
30. 受压迫人民阵线 Jaringan Rakyat Tertindas (JERIT)
31. 马来西亚半岛原住民联盟 Jaringan Orang Asli Semenanjung Malaysia
32. 龙溪宝石花园组屋行动委员会 Jawatankuasa Bertindak Flat Taman Permata Dengkil
33. 吉隆坡反焚化炉委员会 Jawatankuasa Kuala Lumpur Tak Nak Incinerator
34. 马来西亚萨农工业有限公司工人委员会 Jawatankuasa Pekerja Sanon Kogyo Malaysia Sdn Bhd
35. 加影 Jalan Reko居民委员会 Jawatankuasa Penduduk Jalan Reko Kajang
36. 文丁客家村委员会 Jawatankuasa Penduduk Kg Hakka
37. 昔加里之友委员会 Jawatankuasa Rakan Segari
38. Jawatankuasa Tindakan Tanah Kampung Ampar Tenang
39. 柔南黄色行动小组 Johor Yellow Flame (JYF)
40. Kelab Bell Belia Selangor
41. 隆雪华堂社会经济委员会 KL & Selangor Chinese Assembly Hall Social-Economic Committee
42. 巴生消费者协会 Klang Consumer Association
43. 隆雪华堂青年团 KLCAH Youth
44. 马来西亚职工总会 Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC)
45. 吉隆坡兴都青年组织 Kuala Lumpur Hindu Youth Organisation
46. 环境之友活动者组织 Kumpulan Aktivis Sahabat Alam
47. 林连玉基金会 LLG Cultural Development Centre
48. Lostgens
49. 马来西亚反死刑与酷刑组织 Malaysia Against Death Penalty and Torture (MADPET)
50. Majlis Kelab Bell Belia Tamil Malaysia
51. 马来西亚淡米尔艺术协会 Malaysia Tamil Artiste Association
52. 马来西亚达罗毗荼协会 Malaysian Dravidian Association
53. 马来西亚选举观察网络 Malaysian Election Observers Network
54. 马来西亚印裔历史协会 Malaysian Indian Historical Association
55. 马来西亚印裔青年发展基金 Malaysian Indian Youth Development Foundation
56. 马来西亚印裔进步协会 Malaysian Indians Progressive Association (MIPAS)
57. 马来西亚青年关怀协会 Malaysian Youth Care Association (PRIHATIN)
58. 全民挺明福 Malaysians for Beng Hock
59. 净选盟妈妈 Mamas Bersih
60. 全国人类发展与研究中心 Nationwide Human Development And Research Centre
61. 北马绿色青年 Northern Green Youth (NGY)
62. 马来西亚伊斯兰党 Parti Islam Se-Malaysia (PAS)
63. 马来西亚人民党 Parti Rakyat Malaysia (PRM)
64. 马来西亚社会主义党 Parti Sosialis Malaysia (PSM)
65. Pax Romana ICMICA
66. 社会主义党青年团 Pemuda Sosialis
67. 人民绿色联盟 People’s Green Coalition
68. 雪隆社区协会 PERMAS
69. 大红花之友 Persahabatan Semparuthi
70. 柔佛大红花之友 Persahabatan Semparuthi Johor
71. 雪隆理华同学会 Persatuan Alumni PBTUSM Selangor & KL
72. 北马理华同学会 Persatuan Alumni PBTUSM Utara
73. 马来西亚全国伊斯兰学生协会 Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM)
74. 雪隆社区关怀协会 Persatuan Komuniti Prihatin Selangor and KL (PRIHATIN)
75. 马来西亚青年关怀协会 Persatuan Prihatin Belia Malaysia
76. 社区通讯中心 Pusat Komas
77. 文丁之友 Rakan Mantin
78. Rudra Devi Samaj Malaysia
79. 人民之友工委会 Sahabat Rakyat Working Committee
80. 妇女之友 Sahabat Wanita
81. 我是马来西亚民族之子 Saya Anak Bangsa Malaysia (SABM)
82. School of Acting Justly, Loving Tenderly, Treading Humbly (SALT), Malaysia
83. 雪兰莪福建会馆青年团 Selangor Hokkien Association Youth Section
84. 大炮论坛 Sembang-sembang Forum
85. 沙登新村校友会青年团 Serdang Bharu School Alumni Youth Section
86. 伊斯兰姐妹 Sisters in Islam
87. 马来西亚青年团结阵线 Solidariti Anak Muda Malaysia (SAMM)
88. 马来西亚人民之声 Suara Rakyat Malaysia (SUARAM )
89. 反对凯端水坝行动小组 Taskforce Against Kaiduan Dam (TAKAD)
90. 妇女力量 Tenaganita
91. 北方大学转型学生组织 Transformasi Mahasiswa, UUM
92. 马大新青年协会 University Malaya Association of New Youth (UMANY)
93. 妇女援助组织 Women’s Aid Organisation (WAO)
94. 妇女醒觉中心 Women’s Centre for Change Penang (WCC)
95. 世界淡米尔联合会马来西亚分会 World Tamil Federation – Malaysian Chapter

0 comments:

Post a Comment

通告 Notification

人民之友 对我国第14届大选意见书
(华 巫 英)3种语文已先后贴出

作为坚守“独立自主”和“与民同在”的立场的一个民间组织,人民之友在今年9月24日对即将来临的第14届全国大选投票,发表了一篇以华文书写的“意见书”,题为:投票支持"反对国家伊斯兰化的候选人": 反对巫统霸权统治!莫让马哈迪帮派"复辟"!

这篇意见书的英文译稿(标题是:Vote for “candidates who are against State Islamisation”: Oppose UMNO hegemonic rule! Prevent “the return to power of Mahathir’s faction”!)已于10月22日张贴在本部落格。马来文译稿(标题是:Undilah "calon yang membantah pengislaman negara": Menentang pemerintahan hegemoni UMNO! Mencegah puak Mahathir kembali kepada kuasa!)也已接着在11月13日在此贴出。

此外,人民之友也将通过电子邮件、微信、WhatsApp等方式,尽可能向全国各民族、各阶层、各行业、各宗教的团体和个人,传送我们的这份“意见书”供参考。我们欢迎跟我们对第14届大选的立场和见解一致的团体和个人,将这份“意见书”传送到更多的人手中去!

我们希望,我们在意见书内所表达的第14届大选的立场和观点,能够准确而又广泛地传播到我国各民族、各阶层的人民群众中接受考验,并接受各党派在这次全国大选斗争和今后实践的检验。


Pandangan Sahabat Rakyat terhadap PRU14 telah diterbitkan dalam tiga bahasa (Melayu, Cina dan Inggeris)

Sebagai sebuah pertubuhan masyarakat yang berpendirian teguh tentang prinsip "bebas dan berautonomi" dan “sentiasa berdampingan dengan rakyat jelata”, Sahabat Rakyat telah menerbitkan kenyataan tentang pandangan kami terhadap Pilihan Raya Umum ke-14 yang bertajuk "Undilah calon yang menentang Pengislaman Negera: Menentang pemerintahan hegemoni UMNO! Jangan benarkan puak Mahathir kembali kepada kuasa! " (投票支持"反对国家伊斯兰化的候选人": 反对巫统霸权统治!莫让马哈迪帮派"复辟"!)dalam Bahasa Cina pada 24hb September 2017.

Penterjemahan Bahasa Inggeris kenyataan tersebut yang bertajuk Vote for “candidates who are against State Islamisation”: Oppose UMNO hegemonic rule! Prevent “the return to power of Mahathir’s faction”! telah diterbitkan dalam blog kita pada 22hb Oktober 2017 manakala penterjemahan Bahasa Melayu telah diterbitkan pada 13hb November 2017.

Selain daripada itu, Sahabat Rakyat juga akan menyebarkan kenyataan ini seluas mungkin kepada pertubuhan dan individu semua bangsa, strata, profesyen dan agama seluruh Negara melalui email, wechat, whatsApp dan pelbagai saluran lain. Kami amat mengalu-alukan pertubuhan dan individu yang berpendirian dan pandangan sama dengan kami untuk turut menyebarkan kenyataan ini kepada lebih ramai orang!

Kami berharap pendirian dan pandangan kami berkenaan pilihan raya kali ini yang dinyatakan dalam kenyataan tersebut dapat disebarkan dengan tepat dan meluas untuk diuji dalam kalangan rakyat semua bangsa semua strata sosial melalui penglibatan mereka dalam amalan pelbagai parti politik dalam pertempuran pilihan raya umum kali ini mahupun amalan masa depan.


The Chinese, English and Malay renditions of Sahabat Rakyat’s opinions about GE14 have been published consecutively

As an NGO which upholds “independent and autonomous” position and "always be with the people" principle, on 24 September 2017, Sahabat Rakyat had released a Chinese-written statement of views with regard to the voting in the upcoming 14th General Election, entitled “Vote for candidates who are against State Islamisation: Oppose UMNO hegemonic rule! Prevent the return to power of Mahathir’s faction!” (投票支持"反对国家伊斯兰化的候选人": 反对巫统霸权统治!莫让马哈迪帮派"复辟"!)

The English rendition of this statement entitled "Vote for “candidates who are against State Islamisation”: Oppose UMNO hegemonic rule! Prevent “the return to power of Mahathir’s faction”!" and the Malay rendition entitled "Undilah "calon yang membantah pengislaman negara": Menentang pemerintahan hegemoni UMNO! Mencegah puak Mahathir kembali kepada kuasa!" had been released on 22 October and 13 November respectively.

Apart from that, Sahabat Rakyat will also make every effort to disseminate this statement as widely as possible to organizations and individuals of all ethnic groups, religions and all walks of life throughout the country via email, WeChat, WhatsApp and other channels. We welcome organizations and individuals with the same position and views to spread this statement to more people!

We hope that our position and views pertaining to the upcoming General Election expressed in the statement will be accurately and widely disseminated and also examined by the popular masses of various ethnicity and social strata through their involvement in the struggle of the 14th General Election carried out by various political parties and their practices in all fields in future.

Malaysia Time (GMT+8)