Sunday, 1 January 2012

Perubahan Terbaru Blog SUARAM JB Mengalu-alukan Rencana dan Surat

Perubahan Terbaru Blog SUARAM JB
Mengalu-alukan Rencana dan Surat

Kenyataan 1 Januari 2012


Perubahan Kategori

Mulai hari ini, blog ini akan mengklasifikasikan semua post dibawah 11 kategori seperti dibawah, untuk memudahkan para pembaca cari dan melayari maklumat yang terkandung dalam blog ini. Perubahan kategori ini juga melambangkan pemahaman Jawatankuasa Sahabat SUARAM (Friends of SUARAM, FOS), sebagai sebuah pertubuhan bukan kerajaan (NGO), terhadap gerakan demokrasi dan hak asasi manusia negara kita semakin mendalam. Ia juga melambangkan harapan kami terhadap gerakan reformasi politik negara kita semakin besar.


1)        Politics (Politik)
1.1       Political Parties & Political Power (Parti Politik & Kuasa Politik)
1.2       Non Governmental Organisations (Organisasi Bukan Kerajaan)
1.3       Electoral Reform (Reformasi Pilihanraya)
1.4       Democracy & Human Rights (Demokrasi & Hak Asasi Manusia)
2)        Economics (Ekonomi)
2.1       Government Policies (Dasar Kerajaan)
2.2       People's Livelihood (Kehidupan Rakyat)
3)        Language & Education (Bahasa & Pendidikan)
3.1       Views of Communities (Pandangan Bangsa)
3.2       Views of Political Parties / Organisations (Pandangan Parti Politik dan Pertubuhan)
4)        Culture & Religion (Budaya & Keagamaan)
4.1       Views of Communities (Pandangan Bangsa)
4.2       Views of Political Parties / Organisations (Pandangan Parti Politik dan Pertubuhan)
5)        Forums & Talks (Forum & Ceramah)
6)        Statements & News (Kenyataan)
7)        Opinions (Pandangan dan Analisis)
8)        Photos & Videos (Gambar & Video)
9)        Human Rights Abroad (Hak Asasi Manusia Luar Negara)
10)      Special Features (Komen Khas)
11)      From Readers (Surat Pembaca)

Wujudkan ruang 'Special Features' dan 'From Readers'

Harus diberi perhatian di sini ialah, blog ini telah menambahkan 'Special Features' (Komen Khas) dan 'From Readers' (Surat Pembaca). Faktor utama penambahan ini dibuat adalah: (1) Pada masa kini, wujud satu fenomena yang membimbangkan iaitu banyak pendapat dan pandangan yang mengemukakan dan mempromosikan pendirian tidak berpartisan (non-partisan) dan prespektif akar-umbi, mengalami pengabaian dan pengasingan oleh media-media elektronik yang menjual tampang 'memperjuangkan reformasi demokrasi'; (2) ramai penyokong demokrasi, jika mengemukakan pandangan yang jelas dengan pendirian dan mempunyai prespetif unik dalam isu-isu politik, ekonomi, bahasa dan pendidikan, budaya dan keagamaan, jarang peroleh peluang untuk disiarkan dan disebarkan dalam platform yang dikawal oleh 'parti-parti politik dan organisasi arus perdana'.

Kami mewujudkan 'Special Features' dan 'From Readers' dengan harapan memberi sedikit sumbangan dalam usaha memajukan demokrasi dan menggalakkan pembukaan ruang bersuara.

Kami mengucapkan "Selamat Tahun Baru" kepada rakyat semua bangsa semua lapisan
          mengharapkan perkembangan pesat gerakan demokrasi dan hak asasi manusia

0 comments:

通告 Notification
Malaysia Time (GMT+8)