Monday, 23 February 2009

SUARAM JB Menyeru Gabungan Mansuhkan PPSMI (GMP) Menerima Tiga Tuntutan Utama

【Kenyataan Akhbar SUARAM caw JB pada 21hb Februari 2009】

Sejak tahun 2003, kerajaan Barisan Nasional yang didominasi oleh hegemoni UMNO telah melaksanakan Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) ke atas murid-murid darjah satu di sekolah rendah secara menyeluruh. Pelaksanaan dasar ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam setiap kaum secara umumnya. Pertubuhan-pertubuhan pelbagai bangsa dan parti-parti politik yang mewakili kepentingan bangsa masing-masing turut mengutarakan bantahan yang keras terhadap pelaksanaan dasar ini. Kerajaan BN berjanji akan menilai dasar ini selepas 6 tahun melaksanakannya, dimana Bahasa Inggeris akan digunakan secara menyeluruh dalam kertas soalan ujian UPSR pada tahun 2008 dan keputusan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) akan dijadikan sebagai penentu untuk memutuskan sama ada meneruskan atau membatalkan dasar ini. Kementerian Pelajaran Malaysia turut mengadakan rundingan meja bulat PPSMI sebanyak 6 kali bertujuan mengumpul pandangan rakyat. Akan tetapi, tiada kesan menunjukkan kerajaan BN berhasrat memansuhkan dasar ini.

Para sasterawan dan pertubuhan-pertubuhan kebudayaan Bangsa Melayu telah bergabung menubuhkan satu Gabungan Mansuhkan PPSMI (GMP) pada 31 Januari 2009 dan mengemukakan tuntutan memansuhkan PPSMI. Ini menunjuk bahawa bukan sahaja kaum Cina dan kaum India membantah secara keras keatas dasar PPSMI, bahkan kaum Melayu sendiri telah bangkit membantah dasar yang tidak munasabah ini kerana telah mengenali bahawa PPSMI merupakan satu dasar yang tidak rasional dan akan merbahayakan pembangunan negara dan pendidikan Bahasa Ibunda setiap kaum. Ini menunjuk rasional dan regitimasi pendirian memperjuangkan Bahasa Ibunda bangsa masing-masing sebagai bahasa pengantara di sekolah rendah dan menengah dan perjuangan untuk mengekalkan dan membangunkan pendidikan bahasa Ibunda bangsa masing-masing yang dijalankan selama ini oleh rakyat pelbagai bangsa negara kita tidak perlu dipertikaikan.

Penubuhan “Gabungan Mansuhkan PPSMI” dan aktiviti yang dijalankan oleh GMP jelas menunjukkan bahawa rasa tidak puas hati kaum Melayu terhadap PPSMI telah berkembang sehingga membentuk satu kuasa yang berorganisasi. GMP perlu mengutarakan matlamat muktamadnya dengan jelas dan tegas dimana bahasa pengantara pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik di semua jenis sekolah mesti dikembalikan kepada bahasa ibunda bangsa itu sendiri, dan bukannya sekadar menggantikan penggunaan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara utama semata-mata. Hanya dengan pendirian GMP yang sebegitu jelas, barulah keraguan dan rasa khuatir bangsa-bangsa selain bangsa Melayu dapat dihapuskan, dan seterusnya barulah gerakan ini dapat menggemblengkan tenaga Rakyat pelbagai bangsa dalam mencapai matlamat bersama, iaitu memansuhkan dasar PPSMI.


Intepretasi sempit GAPENA terhadap perkara-perkara perlembagaan membimbangkan masyarakat

Pada 15hb Feb 2009, Ketua Satu Gabung Penulis Nasional (GAPENA) Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hussein telah membuat laporan polis di Balai Polis Brickfields untuk membantah pelaksanaan dasar PPSMI yang dikatakan tidak sah di sisi undang-undang. Dasar ini dikatakan bertentangan dengan Seksyen 17(1) Akta Pendidikan 1996 di samping bercanggah dengan kehendak dan tujuan Perkara 152(1) dan 152(6) Perlembagaan Persekutuan.

Seksyen 17(1) Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan bahawa Bahasa Kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan kecuali sekolah-sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah Seksyen 28 Akta Pendidikan 1996 atau mana-mana institusi pendidikan lain yang dikecualikan daripada sub seksyen ini.

Manakala Perkara 152(1) memperuntukkan bahawa Bahasa Kebangsaan ialah Bahasa Melayu dan diperuntukkan melalui undang-undang bahawa tiada siapa boleh dilarang atau dihalang menggunakan (selain bagi maksud rasmi) atau daripada mengajarkan atau belajar apa-apa bahasa lain. Perkara 152(6) pula memperuntukkan bahawa perkara-perkara pendidikan negara, mata pelajaran utama dalam kurikulum kebangsaan yang diuruskan oleh Kementerian Pelajaran adalah bagi maksud rasmi (Penelitian ke atas perlembagaan menunjukan perkara 152(6) adalah tidak sama dengan yang disebut di atas).

Beliau juga mengatakan bahawa cawangan GAPENA di seluruh negara akan membuat laporan polis yang sama di kawasan masing-masing.

Pada hari berikutnya (16hb Feb 2009), Gabungan Mansuhkan PPSMI (GMP) mengeluarkan kenyataan akhbar untuk menyokong tindakan dan persepsi GAPENA. Pengerusi GMP Dato' Dr. Hassan Ahmad (bekas Pengarah DBP) menyeru rakyat Malaysia hadir ke perhimpunan 100 ribu orang yang dianjurkan oleh GMP pada 7hb. Mac ini untuk menuntut kerajaan memansuhkan perlaksanaan PPSMI.

Kami berasa ragu-ragu dan khuatir sama ada pendirian dan matlamat perjuangan memansuhkan PPSMI GAPENA adalah untuk menuntut supaya bahasa kebangsaan (Bahasa Melayu) menggantikan bahasa Inggeris sebagai satu-satunya bahasa pengantara dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik, dan bukannya bahasa Ibunda masing-masing dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah aliran tersebut. Dalam kata lain, seperti di Sekolah Kebangaan, SJK (C) dan SJK (T) bahasa kebangsaan (Bahasa Melayu) wajib dijadikan sebagai bahasa penghantara dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik selepas PPSMI dimansuhkan.


Menuntut Mengembalikan Bahasa Ibunda pelbagai bangsa dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik secara menyeluruh

Suaram (cawangan Johor Bahru) dan Friends of Suaram (FOS) Johor berasa khuatir dan risau terhadap tindakan Gabungan Penulis Nasional (GAPENA) memetik Sekyen 17(1) Akta Pendidikan 1996 serta menggunakan pendekatan sempit untuk intepretasikan perkara 152(1) dan 152(6) Perlembagaan Persekutuan semasa membuat laporan polis, dan telah mendapat sokongan kuat daripada GMP. Kami dengan sepenuh hati berharap tuntutan GMP untuk memansuhkan Dasar PPSMI dibuat atas dasar menghormati budaya dan bahasa pelbagai bangsa. Kami juga berharap GMP bersetuju dengan mengembalikan penggunaan bahasa ibunda pelbagai bangsa sebagai bahasa pengantara pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik di sekolah aliran masing-masing.


Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum. Setiap kaum berhak untuk menerima layanan yang adil dan samarata. Kaum minoriti termasuk kaum Cina, India, Kadazan Dusun, Iban dan lain-lain, mempunyai hak untuk mengajar dan belajar dengan bahasa ibunda kaum masing-masing.


Berhubung dengan Dasar PPSMI, kami secara tegasnya menuntut agar mengembalikan penggunaan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantara dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik di sekolah pelbagai aliran, di mana SJK(C) menggunakan Bahasa Mandarin dan SJK(T) menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantara. Bahkan kaum minority lain seperti Kadazan Dusun dan Iban juga harus diberi peluang untuk menggunakan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantara dalam pendidikan apabila keadaan mengizinkan.


Membantah Tegas Dasar Se-budaya,
Layanan Samarata bagi Bahasa Ibunda Kaum Minoriti

Mana-mana dasar dan sistem pendidikan yang bermotif untuk mengasimilasikan bangsa lain (pelbagai kaum minoriti negara kita) secara paksaan (bukan asimilasi yang berlaku secara semulajadi), adalah tidak sepadan dengan kenyataan bahawa Malaysia merupakan sebuah Negara majmuk berbilang kaum dan budaya. Kami berharap agar rakyat pelbagai bangsa boleh bekerjasama dengan ikhlas untuk memperjuangkan hak pendidikan bahasa ibunda pelbagai bangsa. Kami dengan tegasnya membantah dasar kebudayaan negara yang “Mengecualikan bahasa bangsa lain, mengagung-agungkan budaya Melayu”, serta membantah sistem pendidikan yang berasaskan unsur se-budaya.


Dalam zaman globalisasi kini, kita harus menilai semula sistem pendidikan negara kita secara menyeluruh dengan sikap terbuka, prularisasi, bebas dan progresif. Kita harus memberi penekanan pada fungsi utama pendidikan yang mengutamakan pencungkilan potensi seseorang insan, penyediaan modal insan, serta memupuk kreativiti, inisiatif dan kebolehan pembelajaran kendiri pelajar. Kami membantah pendidikan dijadikan sebagai alat yang dipergunakan oleh hegemoni pemerintah untuk memerintah kaum lain. Akta Pendidikan 1996 tidak memperuntukan taraf samarata kepada perkembangan pendidikan bahasa ibunda kaum Cina, India dan lain-lain kaum minoriti.


Menghormati hak pendidikan bahasa ibunda semua kaum,
Bersama wujudkan keadaan ‘wujud bersama, makmur bersama’antara kaum

Dengan itu, kami menyeru “Gabungan Mansuhkan PPSMI” menerima 3 tuntutan utama yang dikemukakan dalam memorandum yang ditandatangani oleh 53 badan-badan NGO dan parti-parti politik termasuk pertubuhan kebudayaan, badan alumni, pertubuhan anak muda, parti politik (antaranya termasuk 6 Badan-badan NGO dan parti-parti politik yang berasaskan kaum India iaitu Malaysian Tamil Education Research & Development Foundation, Persahabatan Semparuthi (Johor), Parti Sosialis Malaysia(PSM), Persatuan Artis Tamil Malaysia Negeri JOHOR, Persatuan Tamil Neri Malaysia, Persatuan Teksi dan Kereta Sewa India Johor), serta 14 Badan-badan NGO dan parti-parti politik yang berasaskan kaum Melayu iaitu Dewan Pemuda PAS Negeri Johor, Teras Pengupayaan Melayu Johor, Yayasan Amal Malaysia Negeri Johor, Persatuan Ulama Malaysia Negeri Johor, Gabungan Mahasiswa Islam SeMalaysia (GAMIS) Zon Selatan, Angkatan Muda Keadilan Negeri Johor, Ikatan Mahasiswa Islam Johor, Jabatan Amal Malaysia (Johor), Kelab Usahawan Muslim Johor, Parti Keadilan Rakyat Johor, Parti Rakyat Malaysia, Persatuan Silat Kalimah Johor Bahru, Pusat Aduan Rakyat Zon Kempas, Sekretariat Silat Kalimah Antarabangsa (SKA)) dan dihantar kepada Kementerian Pelajaran Malaysia pada 4hb Ogos 2008 untuk menghapuskan perasaan khuatir dan kerisauan kaum-kaum bukan Melayu.

I. Memansuhkan Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris di peringkat sekolah rendah dengan serta-merta;

II. Mengembalikan penggunaan bahasa ibunda bangsa masing-masing sebagai bahasa pengantara dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik;

III. Menghormati hak asasi rakyat pelbagai bangsa untuk mendapat pendidikan di dalam Bahasa Ibunda masing-masing.

Kami menegaskan bahawa, kami setuju dengan Bahasa Melayu sebagai Bahasa rasmi (Bahasa Kebangsaan) dan sebagai bahasa komunikasi sesama kaum, tetapi tidak setuju kerajaan BN atau mana-mana pertubuhan dan parti politik atau individu menjadikan memajukan dan memperkasakan bahasa Kebangsaan (Bahasa Melayu) sebagai sebab atau alasan bagi menyekat pembangunan bahasa, budaya dan pendidikan orang bukan melayu. Kita sepatutnya menghormati dan menggalakkan pembangunan yang sepenuhnya bahasa dan budaya kaum minoriti. Jadikan budaya berbilang bangsa sebagai aset budaya yang bereharga di negara Malaysia, supaya satu masyarakat harmoni berbilang kaum dapat dibentuk berasaskan perinsip ‘wujud bersama, makmur bersama’.


Suaram Cawangan Johor Bahru
Jawatankuasa Sahabat Suaram Johor
21hb Februari 2009


Kenyataan Akhbar dalam bahasa lain:
Chinese - 大马人民之声(新山支会) 吁请“废除英语教数理联盟”(GMP)接纳三大诉求
English - We urge GMP to adopt our three demands

Artikel berkaitan:
Pelajar Sekolah Rendah: Kami mahukan Bahasa Ibunda Dalam UPSR!
Menuntut Mengembalikan Bahasa Ibunda dalam Pengajaran dan Pembelajaran Subjek Sains dan Matematik /争取恢复小学母语母文教授数理
小学生:我要用母语考试!
呼吁所有党团通过提案, 反对数理英化政策
JOINT STATEMENT:恢复母语教学!

Surat Balas daripada GMP0 comments:

Post a Comment

通告 Notification

人民之友 对我国第14届大选意见书
(华 巫 英)3种语文已先后贴出

作为坚守“独立自主”和“与民同在”的立场的一个民间组织,人民之友在今年9月24日对即将来临的第14届全国大选投票,发表了一篇以华文书写的“意见书”,题为:投票支持"反对国家伊斯兰化的候选人": 反对巫统霸权统治!莫让马哈迪帮派"复辟"!

这篇意见书的英文译稿(标题是:Vote for “candidates who are against State Islamisation”: Oppose UMNO hegemonic rule! Prevent “the return to power of Mahathir’s faction”!)已于10月22日张贴在本部落格。马来文译稿(标题是:Undilah "calon yang membantah pengislaman negara": Menentang pemerintahan hegemoni UMNO! Mencegah puak Mahathir kembali kepada kuasa!)也已接着在11月13日在此贴出。

此外,人民之友也将通过电子邮件、微信、WhatsApp等方式,尽可能向全国各民族、各阶层、各行业、各宗教的团体和个人,传送我们的这份“意见书”供参考。我们欢迎跟我们对第14届大选的立场和见解一致的团体和个人,将这份“意见书”传送到更多的人手中去!

我们希望,我们在意见书内所表达的第14届大选的立场和观点,能够准确而又广泛地传播到我国各民族、各阶层的人民群众中接受考验,并接受各党派在这次全国大选斗争和今后实践的检验。


Pandangan Sahabat Rakyat terhadap PRU14 telah diterbitkan dalam tiga bahasa (Melayu, Cina dan Inggeris)

Sebagai sebuah pertubuhan masyarakat yang berpendirian teguh tentang prinsip "bebas dan berautonomi" dan “sentiasa berdampingan dengan rakyat jelata”, Sahabat Rakyat telah menerbitkan kenyataan tentang pandangan kami terhadap Pilihan Raya Umum ke-14 yang bertajuk "Undilah calon yang menentang Pengislaman Negera: Menentang pemerintahan hegemoni UMNO! Jangan benarkan puak Mahathir kembali kepada kuasa! " (投票支持"反对国家伊斯兰化的候选人": 反对巫统霸权统治!莫让马哈迪帮派"复辟"!)dalam Bahasa Cina pada 24hb September 2017.

Penterjemahan Bahasa Inggeris kenyataan tersebut yang bertajuk Vote for “candidates who are against State Islamisation”: Oppose UMNO hegemonic rule! Prevent “the return to power of Mahathir’s faction”! telah diterbitkan dalam blog kita pada 22hb Oktober 2017 manakala penterjemahan Bahasa Melayu telah diterbitkan pada 13hb November 2017.

Selain daripada itu, Sahabat Rakyat juga akan menyebarkan kenyataan ini seluas mungkin kepada pertubuhan dan individu semua bangsa, strata, profesyen dan agama seluruh Negara melalui email, wechat, whatsApp dan pelbagai saluran lain. Kami amat mengalu-alukan pertubuhan dan individu yang berpendirian dan pandangan sama dengan kami untuk turut menyebarkan kenyataan ini kepada lebih ramai orang!

Kami berharap pendirian dan pandangan kami berkenaan pilihan raya kali ini yang dinyatakan dalam kenyataan tersebut dapat disebarkan dengan tepat dan meluas untuk diuji dalam kalangan rakyat semua bangsa semua strata sosial melalui penglibatan mereka dalam amalan pelbagai parti politik dalam pertempuran pilihan raya umum kali ini mahupun amalan masa depan.


The Chinese, English and Malay renditions of Sahabat Rakyat’s opinions about GE14 have been published consecutively

As an NGO which upholds “independent and autonomous” position and "always be with the people" principle, on 24 September 2017, Sahabat Rakyat had released a Chinese-written statement of views with regard to the voting in the upcoming 14th General Election, entitled “Vote for candidates who are against State Islamisation: Oppose UMNO hegemonic rule! Prevent the return to power of Mahathir’s faction!” (投票支持"反对国家伊斯兰化的候选人": 反对巫统霸权统治!莫让马哈迪帮派"复辟"!)

The English rendition of this statement entitled "Vote for “candidates who are against State Islamisation”: Oppose UMNO hegemonic rule! Prevent “the return to power of Mahathir’s faction”!" and the Malay rendition entitled "Undilah "calon yang membantah pengislaman negara": Menentang pemerintahan hegemoni UMNO! Mencegah puak Mahathir kembali kepada kuasa!" had been released on 22 October and 13 November respectively.

Apart from that, Sahabat Rakyat will also make every effort to disseminate this statement as widely as possible to organizations and individuals of all ethnic groups, religions and all walks of life throughout the country via email, WeChat, WhatsApp and other channels. We welcome organizations and individuals with the same position and views to spread this statement to more people!

We hope that our position and views pertaining to the upcoming General Election expressed in the statement will be accurately and widely disseminated and also examined by the popular masses of various ethnicity and social strata through their involvement in the struggle of the 14th General Election carried out by various political parties and their practices in all fields in future.

Malaysia Time (GMT+8)