Saturday, 23 August 2008

Seruan kepada Rakyat Mengambil Peluang dalam Persidangan Meja Bulat PPSMI 2/2008

[Kenyataan Akhbar Jawatankuasa Bertindak Mengembalikan Bahasa Ibunda Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Subjek Sains dan Matematik (JKBI), Tarikh: 23 Ogos 2008]

Usaha JKBI selama setahun dalam menyediakan laporan soal selidik PPSMI di semua jenis aliran sekolah rendah khasnya di negeri Johor akhirnya mendapat perhatian daripada Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Pada 4hb Ogos 2008 yang lepas, JKBI telah menghantar satu laporan yang lengkap berserta dengan memorandum kepada KPM yang mana telah pun diterima oleh Encik Mohd Sallehhuddin Hassan selaku Setiausaha Bahagian KPM.

Pada 20 Ogos 2008 yang baru-baru ini, Cik Eileen selaku pihak urus setia Persidangan Meja Bulat PPPSMI 2/2008 yang dianjurkan oleh KPM telah menelefon AJK JKBI mengenai jemputan ke persidangan meja bulat tersebut. Persidangan meja bulat PPSMI ini merupakan suatu program berkala sebagaimana yang diumumkan oleh Datuk Seri Hishammudin Hussein pada 15hb Julai 2008. Beliau menyebut bahawa keputusan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) 2008 bukanlah penentu kepada penerusan PPSMI, sebaliknya KPM akan melalui 6 kali persidangan meja bulat untuk menguji tahap keberkesanan PPSMI sebelum membuat keputusan akhir sama ada meneruskan ataupun membatalkan dasar ini.

Persidangan meja bulat kali kedua ini akan diadakan pada 27hb Ogos 2008 bermula jam 8:30 pagi sehingga jam 5:30 petang di Dewan 10, aras Concourse, Pusat Persidangan Antarabangsa, Putrajaya (PICC). Pihak-pihak yang dijemput termasuklah Tamil Foundation, wakil PIBG, Persatuan Penulis, wakil dari Sabah dan Sarawak, Dewan Bahasa Pustaka, badan-badan NGO dan sebagainya. Dan, untuk persidangan bagi kali yang kedua ini, JKBI turut dijemput untuk mengambil bahagian dalam proses perbincangan. Ini merupakan satu manifestasi kepada kejayaan rakyat khasnya para aktivis JKBI, para guru, pelajar-pelajar, badan-badan bukan kerajaan dan parti politik PR dari negeri Johor dalam memperjuangkan bahasa ibunda.

Dengan itu, kami mengalu-alukan kesemua 53 buah persatuan, badan-badan NGO dan parti-parti yang pernah menandatangani memorandum JKBI untuk memberikan apa jua saranan dan cadangan kepada kami agar ianya akan dapat kami suarakan di dalam persidangan meja bulat itu nanti. Selain itu, bagi mana-mana pihak yang sama pendiriannya dengan kami, anda juga dijemput untuk sama-sama menyokong hasrat dan cita-cita kita agar dasar yang tidak menguntungkan masa depan bangsa ini dihapuskan oleh kerajaan dengan serta merta.

JKBI amat percaya bahawa kuasa rakyat mampu untuk menggerakkan perubahan ini. Suara rakyat-lah yang sepatutnya menentukan dasar dan hala tuju sesebuah kerajaan dan bukannya ditentukan oleh mana-mana individu politik secara unilateral semata-mata.

Kami menyeru kepada semua rakyat agar terus memberi tumpuan kepada pelaksanaan PPSMI ini. Pendidikan yang berkesan merupakan asas kepada kemajuan sesebuah negara.

Kepada mana-mana pihak yang ingin memberikan cadangan dan berkongsi pendapat, sila hubungi Setiausaha Kerja JKBI seperti berikut: Sdr. Norman Ibrahim (013-7318527) dan Sdr. Nyam Kee Han (016-7782707)

0 comments:

通告 Notification

人民之友对下届大选意见书
英巫文译稿将在此陆续贴出

作为坚守“独立自主”和“与民同在”的立场的一个民间组织,人民之友在上个月对即将来临的第14届全国大选投票,发表了一篇以华文书写的意见书,题为:投票支持"反对国家伊斯兰化的候选人": 反对巫统霸权统治!莫让马哈迪帮派"复辟"!。

这篇意见书的英文译稿,将在近期内在本部落格贴出。马来文译稿将在下个月内贴出。敬请关注!

我们希望,我们在意见书内所表达的对下届大选的立场和观点,能够准确而又广泛地传播到我国各民族、各阶层的人民群众中接受考验,并接受各党派在这次全国大选斗争和今后实践的检验。


The English and Malay renditions of Sahabat Rakyat’s opinions about next election will be published here consecutively

As an NGO which upholds “independent and autonomous” position and "always be with the people" principle, Sahabat Rakyat had released a Chinese-written statement of views with regard to the voting in the upcoming 14th General Election, entitled “Vote for candidates who are against State Islamisation: Oppose UMNO hegemonic rule! Prevent the return to power of Mahathir’s faction!”

The English rendition of this statement will be published in our blog in the near future whereas the Malay rendition will be published next month (November). Please stay tuned!

We hope that our position and views pertaining to the next General Election expressed in the statement will be accurately and widely disseminated and also examined by the popular masses of various ethnicities and social strata through their involvement in the struggle of the next General Election carried out by various political parties and their practices in all fields in future.


Akan datang: Penerbitan penterjemahan pendapat Sahabat Rakyat mengenai pilihan raya ke-14 dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu

Sebagai sebuah pertubuhan masyarakat yang berpendirian teguh tentang prinsip "bebas dan berautonomi" dan “sentiasa berdampingan dengan rakyat jelata”, Sahabat Rakyat telah menerbitkan kenyataan tentang pandangan kami terhadap Pilihan Raya Umum ke-14 yang akan datang yang bertajuk "Undilah calon yang menentang Pengislaman Negera: Menentang pemerintahan hegemoni UMNO! Jangan benarkan puak Mahathir kembali memerintah! "

Penterjemahan Bahasa Inggeris kenyataan tersebut akan diterbitkan dalam blog kita dalam waktu terdekat manakala penterjemahan Bahasa Melayu akan diterbitkan pada bulan hadapan.

Kami berharap pendirian dan pandangan kami berkenaan pilihan raya kali ini yang dinyatakan dalam kenyataan tersebut dapat disebarkan dengan tepat dan meluas untuk diuji dalam kalangan rakyat semua bangsa semua strata sosial melalui penglibatan mereka dalam amalan pelbagai parti politik dalam pertempuran pilihan raya umum kali ini mahupun masa depan.

Malaysia Time (GMT+8)