Saturday, 23 August 2008

Seruan kepada Rakyat Mengambil Peluang dalam Persidangan Meja Bulat PPSMI 2/2008

[Kenyataan Akhbar Jawatankuasa Bertindak Mengembalikan Bahasa Ibunda Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Subjek Sains dan Matematik (JKBI), Tarikh: 23 Ogos 2008]

Usaha JKBI selama setahun dalam menyediakan laporan soal selidik PPSMI di semua jenis aliran sekolah rendah khasnya di negeri Johor akhirnya mendapat perhatian daripada Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Pada 4hb Ogos 2008 yang lepas, JKBI telah menghantar satu laporan yang lengkap berserta dengan memorandum kepada KPM yang mana telah pun diterima oleh Encik Mohd Sallehhuddin Hassan selaku Setiausaha Bahagian KPM.

Pada 20 Ogos 2008 yang baru-baru ini, Cik Eileen selaku pihak urus setia Persidangan Meja Bulat PPPSMI 2/2008 yang dianjurkan oleh KPM telah menelefon AJK JKBI mengenai jemputan ke persidangan meja bulat tersebut. Persidangan meja bulat PPSMI ini merupakan suatu program berkala sebagaimana yang diumumkan oleh Datuk Seri Hishammudin Hussein pada 15hb Julai 2008. Beliau menyebut bahawa keputusan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) 2008 bukanlah penentu kepada penerusan PPSMI, sebaliknya KPM akan melalui 6 kali persidangan meja bulat untuk menguji tahap keberkesanan PPSMI sebelum membuat keputusan akhir sama ada meneruskan ataupun membatalkan dasar ini.

Persidangan meja bulat kali kedua ini akan diadakan pada 27hb Ogos 2008 bermula jam 8:30 pagi sehingga jam 5:30 petang di Dewan 10, aras Concourse, Pusat Persidangan Antarabangsa, Putrajaya (PICC). Pihak-pihak yang dijemput termasuklah Tamil Foundation, wakil PIBG, Persatuan Penulis, wakil dari Sabah dan Sarawak, Dewan Bahasa Pustaka, badan-badan NGO dan sebagainya. Dan, untuk persidangan bagi kali yang kedua ini, JKBI turut dijemput untuk mengambil bahagian dalam proses perbincangan. Ini merupakan satu manifestasi kepada kejayaan rakyat khasnya para aktivis JKBI, para guru, pelajar-pelajar, badan-badan bukan kerajaan dan parti politik PR dari negeri Johor dalam memperjuangkan bahasa ibunda.

Dengan itu, kami mengalu-alukan kesemua 53 buah persatuan, badan-badan NGO dan parti-parti yang pernah menandatangani memorandum JKBI untuk memberikan apa jua saranan dan cadangan kepada kami agar ianya akan dapat kami suarakan di dalam persidangan meja bulat itu nanti. Selain itu, bagi mana-mana pihak yang sama pendiriannya dengan kami, anda juga dijemput untuk sama-sama menyokong hasrat dan cita-cita kita agar dasar yang tidak menguntungkan masa depan bangsa ini dihapuskan oleh kerajaan dengan serta merta.

JKBI amat percaya bahawa kuasa rakyat mampu untuk menggerakkan perubahan ini. Suara rakyat-lah yang sepatutnya menentukan dasar dan hala tuju sesebuah kerajaan dan bukannya ditentukan oleh mana-mana individu politik secara unilateral semata-mata.

Kami menyeru kepada semua rakyat agar terus memberi tumpuan kepada pelaksanaan PPSMI ini. Pendidikan yang berkesan merupakan asas kepada kemajuan sesebuah negara.

Kepada mana-mana pihak yang ingin memberikan cadangan dan berkongsi pendapat, sila hubungi Setiausaha Kerja JKBI seperti berikut: Sdr. Norman Ibrahim (013-7318527) dan Sdr. Nyam Kee Han (016-7782707)

0 comments:

通告 Notification
Malaysia Time (GMT+8)