Stop%2BRestoration%2Bof%2BMahathirism.png

Bersatu padu, mempertahankan reformasi demokrasi tulen, buangkan khayalan, menghalang pemulihan Mahathirism.

Stop%2BRestoration%2Bof%2BMahathirism.png

Bersatu padu, mempertahankan reformasi demokrasi tulen, buangkan khayalan, menghalang pemulihan Mahathirism.

 photo 2019.png

人民之友恭祝各界2019新年进步、万事如意!在新的一年里,联合起来,坚持真正的民主改革! 丢掉幻想,阻止马哈迪主义复辟!

 photo 2014-03-08KajangByElectionPC.jpg

2014年加影州议席补选诉求 / Tuntutan-tuntutan Pilihan Raya Kecil Kajang 2014

 photo mahathir_PRU14_1.png

人民之友18周年(2001—2019)纪念,举办一场邀请4名专人演讲的政治论坛和自由餐会,希望通过此论坛激发更多的民主党团领导、学者、各阶层人士,共同为我国民主改革运动做出更大的努力和贡献。

 photo LimChinSiongampArticle.jpg

林清祥《答问》遗稿片段

 photo 513StudentMovement.jpg

新加坡“5•13学生运动” 有/没有马共领导的争论【之一】与【之二】

 photo the-new-phase-of-democratic-reform-reject-state-islamization.jpg

马来西亚民主改革的新阶段 / The New Phase of Democratic Reform in Malaysia / Fasa Baru Reformasi Demokratik di Malaysia

 photo Bannerv2blue_small.jpg

 photo Banner%2BForum.jpg

 photo Banner_WorkReport2016.jpg

人民之友为庆祝15周年(2001—2016)纪念,在2016年9月上旬发表了最近5年(2011—2016)工作报告(华、巫、英3种语文),并在9月25日在新山举办一场主题为“认清斗争敌友,埋葬巫统霸权”的论坛。

 16 Anniversary.PNG

人民之友16周年纪念,针对即将来临的全国大选发表专题文章,供给我国民间组织和民主人士参考,并接受我国各族人民民主改革实践检验。

509.png

人民之友根据2017年9月24日发表的《人民之友 对我国第14届大选意见书 》的内容与精神以及半年来国内和国外的政治形势,对5月9日投票提出具体意见,供全国选民参考。

Hindraf.png

《人民之友》2019年国际劳动节发表对2007年兴权会游行示威的重要领袖乌达雅古玛(Uthayakumar)的专访(第一部分)。这次专访的主题是:兴权会的主要斗争对象乃是马来霸权统治集团。

Thursday, 29 November 2007

举办12月10日世界人权日活动

[人民之声新山支会20071129文告]

日期:20071209日(星期日)

时间:下午2

分享者:蔡添强(全国公正党宣传主任)

郭史光庆(《当今大马》记者)

地点:新山人民之友联络所(JH1

地址:8A,Jln Ronggeng 11, Tmn Skudai Baru, 81300 Skudai, Johor.

(好运酒店(GoodHope Hotel)附近)

人民之声新山支会每年1210日,都庆祝世界人权日这个非常重要的日子。全世界人民深刻体会到两次世界大战对人权践踏的惨痛教训,所以联合国在1948年通过了影响深遠的<世界人权宣言>。从此,全世界热爱民主和人权的人们无不以这份宣言为指导纲领, 为促进民主人权的事业而进行长期的斗爭。

独立至今,人民之声新山支会非常关注我国人权的发展 我国人权长期被踐踏,这一点可以从我国议会选举制度多年來倒退的现象见其一斑。

举例说,举办和平集会是<世界人权宣言>和我国宪法都认同的基本人权。自从干净与公平选举联盟计划在1110 举行和平集会的过程中,当权者通过主流媒体, 尽其所能地发表对和平集会自由不利的言论,如恫吓人民不得参与大集会, 则將以法律行动对付等等 对人民享有和平集会自由的基本人权, 则不削一顾。当权者的种种行为表明, 们对人权所采取的是不尊重的态度。

和平集会前几天, 权者就不停地警告主办单位、恐吓民众、在首都制造大塞车等等,却给组织集会者扣上 "破坏者" 帽子。 这些是极其不负责任的行为。人民在行使和平集会的基本权利时,政府滥用国家机器,采取逮捕行动和用水炮, 催泪弹等对付和平集会游行的民众。发过后, 连日来, 权者制造舆论, 严重误导人民对和平集会的基本人权的认识。

目前, 在当权者无视人民行使宪法保障下的和平集会自由基本权利的情況下,举办纪念 "世界人权日" 的活, 是具有着重大意义的。

人民之声新山支会决定在1210日世界人权日举办一项以"爭取公平选举制是我国公民的权利"为主题的讲座会, 为纪念世界人权日的活动。对当政者践踏人民权利的时刻,举办这场活动, 讨我国公平选举制, 树立起维持人权运动的旗帜, 们认为, 是即合时宜的。任何疑问请联络该会执行秘书,电话号码是016-7782707Saturday, 24 November 2007

博大对李松荣的判刑不合理,高教部应进行调查。

[大马人民之声(新山支会)20071123文告]

大马人民之声(新山支会)严厉谴责博特拉大学(博大)校方裁决李松荣以“阻碍职员执行任务”的罪名,刑罚为停学一学期,并另加警告。我们对此感非常遗憾。

博大校方在今年822日晚上10时,在博大保安亭处受两名保安人员阻拦,保安人员并以调查校园内流传非法传单理由,要检查李松荣的书包。李松荣拒绝保安人员的要求,保安人员随后致电传来三名穿着便衣的人士。

三名便衣人士在拒绝出示职员证情况下,抢夺李松荣的书包以及学生证,过程中保安人员向李松荣动粗。

听证会当天,博大生和公民社会组织高举标语为李松荣伸冤。不过,他们却遭到校方干扰而被禁止进入校园。因此他们只能聚集在距离保安亭70米处。

李松荣在下午130分听证会结束后,向记者和其他前来声援的学生汇报听证会的结果,并决定向高教部提出上诉。

我们认为,高教部有必要正视博大校方近年以来对破坏校园民主、侵犯基本人权的事件进行调查。因为,类似的事件已发生了,高教部不该继续坐视不理,而应认真地处理这事件。

校方是以《大专法令》提控李松荣的。我们认为,《大专法令》是一项严重侵犯学生人权和民权的不合理的法令。该法令不但压制学生自由集会、言论自由的基本权利,同时也不符合《世界人权宣言》的标准。《联邦宪法》是马来西亚最高的法律,任何法令不能超越每个国民在宪法下所赋予的权利。

我们呼吁高教部认真对待这事件。同时,也呼吁当政者废除违反基本人权的《大专法令》。


Thursday, 15 November 2007

1仙凑整机制,必须事先顾及全民利益。

[大马人民之声(新山支会)20071114文告]

大马人民之声(新山支会)针对国家银行和国内贸易及消费部前日(1112日)宣布明年将推行1仙凑整机制表示遗憾。这个机制是以“四舍五入”的计算法减少一仙铜钱的使用。换句话说就是12仙无需付,37仙给5仙,89仙算10仙。

次日(1113日),贸消部长拿督沙菲益也宣布1仙凑整机制可能会在明年41日才实施,但是商家仍可为标上99仙或1.99令吉之类的价格。换句话说,1仙依然是合法交易。虽然如此,市面上对1仙货币的需求将会大为减少,往后可能会在适当时机检讨是否淘汰1仙货币。

我们认为1仙凑整机制只会加重人民的负担。人民的日常消费如饮食、衣着、水电费等等都是数令吉几十仙计。一旦以凑整来计的话,人民肯定会必以往需付的价格还要高。不但而且,市面上的通货以涨了最少马币30仙至50仙的价格。例如:每杯热美禄、奶茶或咖啡已达至1令吉40仙,比起往年只是1令吉或1令吉20仙。往年的鸡饭价格是3令吉,可是现在已经涨了50仙为3令吉50仙,一些城市地区则每碟4令吉的价格。再加上汽油的价格从去年228日已升至每公升1令吉92仙或是20%的调涨。人民已经渐渐地感受到生活的压力和负担了。

我们希望政府不论在制定任何实施时,都必须考量全人民的利益。任何措施都必须事先经过完整地调查后才推出。


Tuesday, 13 November 2007

HRSC EPF case (open letter to Percetakan Aziz)

12 November 2007

File Name: SJB/HRSC/CSP07/02

Malaysia Press Sdn. Bhd.

Percetakan Aziz Sdn. Bhd,

No. 11, Jln Banang 1, Kaw Perindustrian

Taman Johor, Johor Bahru, Malaysia.

Tel: 07-2346211 Fax: 07-2347211

Dear Sir,

EPF Contribution of Your Employee

As stated in the above-mentioned issue, we from Suaram JB would like to have your explanation regarding EPF issue of your former employee, named Mr. Tan See Hor.

2. We are understood that Mr. Tan was your former employee and his EPF contribution was not paid through out his employment at your company since year 2005.

3. However, we are also understood that there are some employee faces the same EPF contribution of your company even they had been complaint at EPF office. The detailed outcomes of an interview with Mr. Tan on 26/10/2007 can be referred in the attachment.

4. According to the EPF Acts Section 43 (1), every employer and every employee shall be liable to pay monthly contributions to the fund of the employee. According to the Section 43 (2), any person being an employer who fails to pay to the fund any contributions which he is liable under the act shall be liable to imprisonment for a term not exceeding 3 years or to a fine not exceeding RM10’000 or to both.

5. Suaram takes worker’s rights infringement seriously. We seek your cooperation to provide explanation regarding this issue within 2 week from now before any further action taken.

Working for Human Rights

Yours truly,

_______________

NYAM KEE HAN

Coordinator

Suaram Caw. JB


[Surat Audan kepada KWSP] Masalah Penipuan Caruman KWSP dari Pihak Majikan

12 November 2007

File Name: SJB/HRSC/CSP07/02

Dear Sir,

Masalah Penipuan Caruman KWSP dari Pihak Majikan

Seperti perkara yang tersebut di atas, kami dari Suaram JB ingin meminta perhatian pihak KWSP cawangan JB dalam kes aduan En Tan See Hor (No. rujukan aduan: 16162282) tentang penipuan caruman KWSP dari bekas majikannya Percetakan Aziz Sdn. Bhd. / Malaysia Press Sdn. Bhd.

Sebagai pengetahuan anda, Suara Rakyat Malaysia (Suaram) merupakan suatu pertubuhan bukan kerajaan yang memperjuangkan hak asasi manusia. Kami mengambil berat tentang pelbagai masalah pencerobohan hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja.

Kami menerima aduan dari En Tan See Hor bahawa bekas majikannya Percetakan Aziz Sdn. Bhd / Malaysia Press Sdn. Bhd. tidak mencarum KWSP sepanjang tempoh perkhidmatannya di syarikat tersebut walaupun gaji bulannya termasuk potongan caruman KWSP. En. Tan telah membuat aduan kepada pejabat KWSP cawangan JB pada 17/09/2007 dengan No. Rujukan Aduan: 16162282. En Tan diminta menunggu jawapan dari pihak KWSP cawangan JB dalam masa 1 bulan. Walau bagaimanapun, tiada sebarang maklumat dari pihak KWSP cawangan JB sampai sekarang.

Suaram JB mengambil serius tentang kes-kes penipuan pencaruman KWSP dari pihak majikan. Kami berharap pihak KWSP cawangan JB dapat mengambil tindakan seceptnya untuk memastikan kebajikan golongan pekerja terjamin. Kami juga sedia bekerja sama dengan pihak cawangan JB untuk menangani masalah ini.

Sekian, terima kasih.

Bekerja untuk Hak Asasi Manusia

Yang benar,

_______________

NYAM KEE HAN

Coordinator

Suaram Caw. JB

Attachment of Interview Outcomes:

Worker Name: Tan See Hor
Contact Number: 012-7698623
Tan’s statement -

“I start working in Malaysia Press Sdn. Bhd. on July 2005. I was shock that my employer was not paid me EPF contribution since July 2005. I have asked for my EPF contribution to my employer. My employer said will contribute EPF as soon as possible.

In March 2006, again, I go to check at EPF office. There still no any EPF contribution through out my employment. I asked my employer again. My employer say will pay me as soon as possible.

On the middle of year 2006, I asked my employer again. My employer told me that he is facing financial problem. Than, I and current employees press ours employer for EPF contribution. Finally, on July 2007, ours employer bring some employees to register in EPF office. But, they had been scold by Boss. Only this month some of employee gets the EPF contribution.

In September 2007, I and other employee resign from this company. We go to EPF office to complaint ours EPF contribution. But, there is nothing responds from EPF office and also ours former company.

Extra Info:

EPF complaint information:

No. Ahli: 16162282

Nama Ahli: Tan See Hor

Tarikh: 17/09/2007

Akuan Terima: Aduan Ahli

No. Rujukan: 16002992


Saturday, 3 November 2007

[Surat Aduan] Pengaduan Tentang Tapah Pembuangan Sampah Haram

2 November 2007

FILE NAME: SJB/HRSC/CSP07/01

Tuan,

Pengaduan Tentang Tapah Pembuangan Sampah Haram

Merujuk kepada perkara di atas, kami telah menerima pengaduan dari penduduk di Kampung Semangat Kempas Lama tentang pencemaran dari tapah pembuangan sampah di sekitar kawasan itu. Pembuangan sampah di tapah itu dipercayai dikendalikan oleh Syarikat Lima Jaya di atas alamat No. 20A, Jalan Bunga Mawar, Kempas Baru, 81300.

2. Menurut pengaduan orang-orang kediaman situ, tapah pembuangan sampah haram mengeluarkan bau busuk yang susah ditahan. Pencemaran ini telah menjejaskan kehidupan penduduk kawasan kediaman persekitaran. Selain itu, pembuangan sebuk-sebuk kopi di tapah pembuangan sampah itu telah menyebabkan kebanjiran selepas hujan apabila sebuk-sebuk kopi mengalir ke longkang dan menyebabkan longkang tersumbat.

3. Penduduk-penduduk di situ pernah cuba membuat aduan melalui telefon kepada pihak anda tetapi mereka diberitahu bahawa itu bukan tanggungjawab pihak anda. Walau bagaimanapun, pihak kami mendapati perkara itu tidak munasabah. Oleh itu, kami menulis surat ini untuk menyampaikan pengaduan kami secara rasmi.

4. Kami dari Suaram mengambil berat tentang masalah pencemaran alam sekitar ini dan kami berharap pihak anda dapat mengambil tindakan secepatnya untuk mengelakkan pencemaran ini dari berterusan. Kami dan penduduk-penduduk akan menunggu jawapan dari pihak anda.

Bekerja Untuk Pembangunan Hak Asasi

Yang benar,

_________________

NYAM KEE HAN

Coordinator

Suaram Caw. JB

S.K: -Jabatan Alam Sekitar, Johor

-Majlis Bandaraya Johor Bahru

-Syarikat Lima Jaya


Friday, 2 November 2007

立刻释放党团律师,停止一切滥权行动.

[大马人民之声(新山支会)2007111文告]

大马人民之声(新山支会)针对1030日发生在雪州巴生的甘榜林巴再也(Kampung Rimba Jaya)的强拆木屋事件表示震撼。这是第二度市政厅执法人员、警方和镇暴队联手强硬拆除木屋区。

此次的拆除行动引起当地居民及沙亚南市政厅执法人员爆发长达一句钟的对峙冲突,并导致10人受伤,至少10人被逮捕以及3名执法人员受伤。这次拆毁行动导致原本308户家庭,经过强硬逼迁和拆毁下,剩下50户印裔家庭及约200户马来居民再度面临无家可归的悲剧。其中也有一间印度庙宇及马来祈祷堂也在拆迁行动中被摧毁。

挺身而出的四名党团律师们为了协助居民们进行投报和询问被捕人的状况,且被警方控在警局“闹事”而被扣留。他们是人权律师乌代雅古玛(P.Uthayakumar)、瓦塔姆迪(P.Wyatamurthi)以及行动党律师玛诺卡兰(M.Manogaran)以及甘纳帕迪劳(S.Ganaparthyrao)。瓦塔姆迪在其报案书中也指出,当他在撰写其报案书时,遭到多名警方的恐吓和口出脏话羞辱他。

明显的警方非常滥权,不但不接受民众的投报,同时也不尊敬全国总警长早前的警告:不得拒绝任何投报和警方必须友善。更何况,律师只是在服刑本身的任务,警方没有理由扣留他们。

这起事件,只会加深民众对警方的反感。同时也再次证明了我国的“司法机关”和“行政机关”严重起冲突。这也让人民再度深思我国是否还是奉行三权分立为治国基本原则。

我们希望警方尊重司法,避免滥权再度发生。警方必须立刻解放四名党团律师,同时也立刻解放所有被捕的民众。


Kenyataan Akhbar Bersama:Kembali kepada Bahasa Ibunda!


Salam Sejahtera!

Pada 28th Oktober 2007 yang lepas, Perdana Menteri Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi telah mengumumkan bahawa UPSR pada tahun 2008 akan diteruskan dalam bentuk dwibahasa iaitu Bahasa Ingeris dan Bahasa Cina untuk peperiksaan subjek Matematik dan Sains. Beliau bercakap dalam satu Persembahan Kebudayaan 50 Tahun Malaysiaku Gemilang yang dianjurkan oleh MCA di Stadium Nasional, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.


Setelah lima tahun rakyat menunggu dengan penuh kerisauan, akhirnya Pak Lah mengumumkan bahawa buat masa ini belum masanya lagi untuk Bahasa Inggeris digunakan sebagai satu-satunya bahasa pengantar. Sehari selepas itu, Menteri Pelajaran iaitu Datuk Seri Hishammuddin Hussein turut memutuskan bahawa peperiksaan subjek Matematik dan Sains dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) akan diteruskan dalam dwibahasa, iaitu Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia bagi sekolah kebangsaan sementara kajian menyeluruh mengenainya dijangka selesai dalam tempoh dua hingga tiga tahun lagi.


Apakah soal pelajaran yang melibatkan kepentingan rakyat di seluruh negara bagaikan alat permainan bagi seseorang ahli politik? Sasaran awal polisi ini adalah untuk dilaksanakan selama lima tahun, akan tetapi selepas berakhir tempoh itu, ianya dikatakan pula sebagai masih tidak sesuai? Jadi, adakah anak-anak kita terpaksa menyiksa diri mereka selama lima tahun yang akan datang?

Kami percaya bahawa selama lima tahun ini, pelbagai bantahan telah diadakan oleh segenap ibubapa, persatuan-persatuan, parti pembangkang dan badan NGOs. Inilah kuasa dan suara kuat kita sehingga memaksakan pihak kerajaan terpaksa meneruskan dwibahasa di sekolah kebangsaan.

Walau bagaimanapun, itu bukanlah satu-satunya cara penyelesaian yang ada. Jika dikatakan polisi ini tidak sesuai, pihak kerajaan sepatutnya membatalkan sahaja polisi ini dengan segera. Kembalikan bahasa ibunda kepada semua sekolah kebangsaan, sekolah Cina dan sekolah Tamil. Ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan anak-anak kita dan juga cara penyelesaikan kepada masalah pelajaran.

Dengan itu, kami dari badan-badan NGO dan parti politik telah mengariskan tiga permintaan penting agar pihak berkuasa dan orang awam dapat memberikan perhatian. Kami menggesa agar:

1) Pihak berkuasa membatalkan sahaja polisi ini,

2) Mengembalikan bahasa Ibunda sebagai bahasa pengantar di semua sekolah kebangsaan, sekolah Cina dan sekolah Tamil, dan

3) Kami menyeru kepada semua warganegara yang prihatin terhadap masalah pelajaran supaya terus berjuang dan saling berganding bahu untuk menolak polisi yang bakal merugikan masa depan anak-anak kita.

Semoga tindakan dan perancangan yang kita laksanakan pada hari ini bakal mencorakkan masa depan yang gemilang untuk anak bangsa kita. Bersama kita doakan.

Badan-badan NGO, parti dan pertubuhan seperti berikut:

1) Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) cawangan Johor Bahru :

Nyam Kee Han, h/p: 016-7782707

2) Persahabatan Semparuthi Johor Bahru :

Mohan, h/p no: 017-7540597

3) Dewan Pemuda PAS Negeri Johor (DPPNJ) :

Nazman, h/p: 013-7207883

4) Parti Keadilan Johor, Bahagian Senai :

Liew Shin Kheong, h/p: 019-7553486

5) Yayasan Amal (Johor) :

Ismail Ali, h/p: 019-75533161


通告 Notification


成立18周年纪念,9月21日举办论坛

我们决定举办“‘509改朝换代’马哈迪当政,民主改革运动前进抑或倒退?”论坛与自由餐会,作为我们今年(2019年)纪念人民之友成立18周年的活动内容。以下4名专人欣然接受作为论坛的主讲人:
  • 兴权会2.0领导乌达雅古玛 (P. Uthayakumar)
  • 人权律师西蒂卡欣 (Siti Kasim)
  • 自由撰稿人及评论人唐南发(Josh Hong)
  • 媒体工作者及评论人蓝志锋(Lum Chih Feng)
4名主讲人将针对论坛主题分别出具论文,发表讲话,并回答现场问题。我们会在论坛过后,将主讲人的专题文章和讲话视频,上载到人民之友部落格(sahabatrakyatmy.blogspot.com),供公众阅览。我们希望通过此论坛激发更多的民主党团领导、学者、各阶层人士,共同为我国民主改革运动做出更大的努力和贡献。

论坛举办日期:2019年9月21日(星期六),时间:下午2:00—5:30时分,地点:柔佛古来,新国泰餐馆。论坛结束后才进行简单的自由餐会,同时进行互相交流。我们欢迎关心我国政治发展的公众人士前来聆听论坛主讲人的演讲并参加自由餐会(入场免费,但请事先报名参加,以便准备食物。有意参加者请填上表格https://forms.gle/SWbjEaiwNikEUiKF6或联系以下负责人)。

9月9日张贴一篇具参考价值英译文章

我们已在今年9月9日(成立纪念日)这天,发表人民之友秘书处委派人员翻译的一篇新加坡前工会领袖庄明湖2013年所撰写的《廿世纪六十年代新加坡左派工运遭遇问题探索(续篇)》(原是华文版)的英文译稿,作为人民之友18周年纪念的一个献礼——提供一个新马人民反殖独立运动遭遇敌人从内部破坏的历史殷鉴,为在9月21日举行的论坛所探索的现实课题,增添一份具有启示意义的参考材料。

“人民之友”是一个着重促进我国民主人权运动的思想交流平台。人民之友工委会都是义务的自愿工作者,我们坚持独立自主的立场,我们采取自力更生、节约苦干的方针,为推动我国民主人权运动朝向正确方向发展而奋斗。我们欢迎“有心人”赞助我们的这项活动及其他工作,有意赞助者请联系:

(1)朱信杰 017-7721511
(2)钟立薇 012-7177187
(3)吴振宇 013-7778320


Forum to be held on 21 September in commemoration of 18th anniversary

We will be organising “Mahathir returns to power after regime change in the 14th General Election, A progression or regression of the democratic reform movement?” forum cum buffet in commemoration of our 18th Anniversary. The following 4 experts have accepted the invitation to become our panel speakers:
  • P. Uthayakumar – Leader of Hindraf 2.0
  • Siti Kasim – Human rights lawyer
  • Josh Hong - Freelance writer and commentator
  • Lum Chih Feng – Media worker and commentator
All 4 panel speakers will present papers, deliver speeches and answer questions on the theme of the forum. After the event, we will also be uploading the paper and video of the speeches of the panel speakers to Sahabat Rakyat blog(sahabatrakyatmy.blogspot.com)as reference material for the public. Through this forum, we hope to inspire more leaders of democratic parties, organisations, scholars and peoples of all walks of life to make more contribution to the democratic reform movement of our country.

Particulars of the event are as follows:
Date: 21 September 2019 (Saturday)
Time: 2:00pm – 5:30pm
Venue: Cathay Restaurant Kulai, Johor
Buffet will start upon the completion of the forum, concurrent with the sharing session
. We welcome all who are concerned with the political developments in Malaysia to attend this event and join the buffet meal. (Admission is free, but please register in advance so that we can make necessary arrangement for food. If you are interested, please fill in https://forms.gle/SWbjEaiwNikEUiKF6or contact person in charge below)

9 September - Published the English rendition of an article of value for reference

On 9 September this year (the actual day of our anniversary), we had published an English rendition of the "Probing into the sufferings of Singapore's left-wing labour movement in the 1960s (Part II)" originally written in Chinese by Chng Min Oh, a former trade union leader in Singapore on Sahabat Rakyat blog, as a gift of our anniversary. This English rendition was translated by personnel delegated by the Secretariat of Sahabat Rakyat. This article provides a historical lesson learned about the destruction bore from within of the anti-colonial independence movement of the people of Malaya and Singapore plotted by the enemy, and constitutes revelatory reference material to the realistic issues that this coming forum is probing into.

Sahabat Rakyat is an ideological exchange platform that focuses on promoting democratic human rights movement in our country. All committee members of Sahabat Rakyat are volunteers. We adhere to the stance of being independent and autonomous, we adopt the principle of being self-reliant, thrifty and hard work, and strive to promote the development of the democratic human rights movement toward the right direction.
We welcome those who are generous hearted to sponsor this event and other work that we carry out. For those who are interested to sponsor, please contact:

(1)Choo Shinn Chei 017-7721511
(2)Cheng Lee Whee 012-7177187
(3)Ngo Jian Yee 013-7778320


此外,现居新加坡的庄明湖已将他在《人民之友》发表的《20世纪60年代新加坡左派工运问题探索》(正篇)一文的英文译稿传送到编辑部,因原文中所述人物的姓名或者是党团工会组织的全称或简称,在译文中尚未解决或有待查证,需要一些时日来完成——人民之友工委都是自愿挤出时间来进行工作的,因而无法很快完成。经过一番努力,我们终于在9月30日刊出,为我们的17周年纪念增添光彩!

值得在此一提的是,庄文所述的20世纪60年代新加坡工运遭遇问题(除了遭受来自外部的镇压,还要遭遇来自内部的破坏)的见解,或许能为一些读者(特别是不谙华文和不懂新马历史的读者)思考马来西亚民主改革运动在当前阶段面临马哈迪主义复辟的问题,提供一个历史殷鉴,或者是一个新的启示。


Malaysia Time (GMT+8)